Çözümlerimiz / eof Ürünleri / eof Kantar Lotlu Logo Entegrasyonu

eof Kantar Lotlu Logo Enterasyonu

eof Kantar Lotlu Logo Enteggrasyonu ile,
Logo ‘daki Stok Bilgileri alınarak, Kullanıcı Tanımlı Özel Alanlar ile Lot numarası üretilir, Kantar veya Teraziden gelen
Tartım verisi ile birleştirilerek Barkod Etiketi basılır ve Logo ‘ya Üretimden Giriş Fişi olarak anında kaydedilmesi sağlanır.
Üretim sektöründe Lot 'lu veri girişleri için idealdir.

LOGO ERP ( Logo Tiger 3 Serisi ) ürünleri ile Entegre çalışır.

eof Kantar Lotlu Logo Entegrasyonu

eof Kantar Logo Entegrasyonu