Hizmetlerimiz / Eğitim

Logo yazılım ürünlerini kullanan şirketlerin kullanıcılarına yönelik verilen birebir, toplu ya da sınıf eğitimlerini kapsar. Alınacak en iyi eğitim, şirketin kendi iş süreçlerine yönelik verilecek eğitimlerdir.