ÜRÜNLER / ERP Çözümleri / Tiger 3 Enterprise

LOGO TIGER 3 ENTERPRISE

Bilenlerin Tercihi.Tiger 3 ENTERPRISE Daha verimli olmak için her zaman en iyi olanla güç birliği. Uygulama yazılımları pazarının lideri Logo Business Solutions'dan liderlere özel!
Büyük işletmelerin sürdürülebilir verimliliğini destekleyen, uluslararası standartlara ve Türkiye koşullarınana en uygun ERP Yazılımı: Tiger 3 ENTERPRISE.

Daha Fazla Verim İçin Tiger 3 ENTERPRISE ile Güç Birliği!

Günümüzde hızla zorlaşan rekabet koşulları; hızlı teslim süreleri, müşteri odaklı yaklaşımlar, daha düşük maliyetler ve daha yüksek kalite ihtiyacı yepyeni bir yapılanmayı zorunlu hale getiriyor. Bu yapıya ayak uydurabilmek için işletmelerin ihtiyaç duyacakları en önemli değer olan “bilgiye hızlı ulaşım”, tedarik zincirindeki tüm işletmelerin senkronize çalışacağı bir kültürü gerektiriyor. Rekabetin temel gerekliliği olan yüksek kalite ve yüksek performans hedeflerine ulaşmada, bilgi teknolojilerinin sunduğu çağdaş çözümler işletmelere önemli avantajlar sağlıyor, çeviklik kazandırıyor. LOGO'nun bu kapsamda geliştirdiği ERP yazılımı TIGER 3 ENTERPRISE, rekabetçi işletmelerin hedeflerine ulaşmasına yardımcı bir iş yönetim sistemidir.
LOGO TIGER 3 ENTERPRISE; satın alma, üretim ve satış lojistiği özellikleri ve bu temel faaliyetleri destekleyen planlama, finans ve insan kaynakları yönetimiyle şirket içi süreçleri optimize ederken, bir yandan da tedarikçi ve müşterilerle ilişkilerde etkinliğinizi artırıyor.

LOGO TIGER 3 ENTERPRISE ile yarışa bir adım önde başlayın!

LOGO TIGER 3 ENTERPRISE ile, küreselleşen ekonomi doğrultusunda dışa açılan ve uluslararası operasyonlar yürüten firmalar çok dilli, çok dövizli, esnek raporlama yapısına sahip ve uluslararası muhasebe standartlarını destekleyen geniş vizyonlu bir ERP sistemine sahip olmaktadırlar.
• Bu global desteğin yanı sıra, LOGO'nun 25 yılı aşkın tecrübesini yansıtan yerel özellikler sayesinde faaliyet gösterilen ana pazarın gerekliliklerine tümüyle yanıt verebilen komple bir çözüm avantajı sunulmaktadır.
TIGER 3 ENTERPRISE, pazarda talep yaratmaktan satış sonrası hizmetlere kadar tüm süreçlerde maksimum faydayı sağlayacak çözümler sunmaktadır. Yüzlerce işletmede uygulanmış olan TIGER 3 ENTERPRISE, uyarlanabilme özelliği ile, kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak isteyen firmaların her türlü ihtiyacına cevap verebilecek esnekliğe sahiptir. Konusunda uzman proje ekipleriyle şirketlerin ihtiyaçlarına göre şekillendirilen “anahtar teslim projeler” ve 100'ün üzerinde çözüm ortağının oluşturduğu tamamlayıcı çözümleriyle tümüyle entegre ve eksiksiz bir ürün olarak sunulmaktadır.

Üretim

• Kullanacağımız boyanın miktarı başka bir ham maddenin yüzey büyüklüğüne göre değişiyor. Sarf miktarlarını her üretimde biz mi hesaplayacağız?
• Yaptığımız üretim ortam sıcaklığı, nem oranı gibi dış faktörlerden etkileniyor. Her bir kombinasyon için ayrı ayrı üretim reçetesi mi tanımlayacağız?
• Bir çok ürünümüzde kullanılan ortak montaj parçaları var. ürün reçetesinde seviyeli bir yapı kurarak bunları bir kere tanımlayıp bir çok ürün reçetesinde kullanamaz mıyız?

Değişen her koşul için yüzlerce üretim reçetesi girmeyin!

Logo Tiger 3 ENTERPRISE Üretim Yönetimi ile;

- Ürün reçetelerinde çok seviyeli ürün ağacı yapısı
- Reçetelerde rota, çalışan, iş istasyonu ve vardiya tanımlarının yapılabilmesi
- Reçetelerin tüm satırlarındaki malzeme ve malzeme sınıfları için formül kullanımı
- Reçetelerdeki ürün girdi-çıktı miktarlarının formül bilgisine göre otomatik hesaplanması
- Formül oluştururken firma geneli için belirlenen sabitleri (sıcaklık, genleşme katsayısı vb.) kullanma
- üretimde ortaya çıkan ve tüketilen, ihtiyaç hesaplamasında stoktaki miktarları dikkate alınmayan yarı mamulleri sanal yarı mamul olarak takip etme
• Bu koltuk takımının her kumaş türü ve deseni için ayrı ayrı ürün reçetesi mi tanımlamak zorundayız?
• Şu iki gömlek arasındaki tek fark ceplerinin şekli. Bunları bir arada üretemez miyiz?
• Şu ayakkabı modelinin her numarası ve rengi için ayrı tanımlar yaparsak, bu işin altından nasıl kalkacağız?
• Bu kadar modeli tek bir ürün grubu altında yönetemez miyiz?

Ürün konfigürasyonu sizi binlerce kayıt arasında boğulmaktan kurtarır!

Logo Tiger 3 ENTERPRISE Üretim Yönetimi ile;
- Belli üretim özelliklerine sahip bir malzeme sınıfı için tek reçete tanımlama olanağı
- Malzeme sınıfındaki ürünlere miktar formülü ve operasyon bilgileri girme
- Kopyalanabilir reçeteler ile kolayca değişiklik ve başka reçete yaratma
- Tasarım değişikliklerini üretim faaliyetlerini bölmeden yönetmek için mühendislik değişiklikleri ve revizyon yönetimi
• Bu pantolonun önü, arkası, cepleri aynı kumaş topundan kesilecek. Bir üretim emri ile kaç farklı yarı mamul üretebiliriz?
• Şu dolabın kapağından artan parçaları nasıl izleyeceğiz?
• Bu artan profillere maliyet yükleyecek miyiz?
• 30x40'lık bu yan ürünü başka bir üretimde girdi olarak kullanabilir miyiz?
• Neden boyada planladığımızdan daha fazla fire veriyoruz?
• Bu ay yapılan üretimin sarf ve fire maliyetlerini karşılaştırabilir miyiz?

Yan ürünlerin ve firelerin izlenebilmesi karlılığınızı doğrudan etkiler!

Logo Tiger 3 ENTERPRISE Üretim Yönetimi ile;
- Reçetelerde ana ürün, yan ürün, ek ürün, sanal yarı mamul ve üretim firelerinin takibi
- Birden fazla çıktısı olan üretim reçetelerinin maliyetinin bu ürünlere orantısal olarak dağıtılması
• Şu üründen 50.000 adet üretmek için ne kadar ham madde ve yarı mamule ihtiyacımız olduğunu anında görebilir miyiz?
• Peki gerekli olan ham maddelerin ne kadarının elimizde mevcut olduğunu nereden bileceğiz?
• Eksik ham madde ve yarı mamuller için o anda temin yöntemini seçerek satın alma siparişi verebilir ya da üretebilir miyiz?

Ham maddelerinizi tam zamanında ve gerektiği kadar temin edin, envanter maliyetleriniz büyümesin!

Logo Tiger 3 ENTERPRISE Üretim Yönetimi ile;
- Malzemelerin ambardan çıkışı, üretimde oluşan sarf ve fireler, üretimi tamamlanan malzemenin ambara girişi gibi hareketleri üretim emri ile gerçekleştirme
- Malzeme ihtiyaç listesi oluşturma
- Malzeme temini ile satın alma siparişi ve üretim emri oluşturma

Üretim - Konfigürasyon Yönetimi
• Ebat, renk,aksesuar, hammaddeye göre binlerce ürün alternatifimiz var, her biri için ayrı stok kartı mı açmalıyız?
• Her varyanta göre ayrı ürün reçetesi mi oluşturmalıyız?

Binlerce farklı ürün reçetesi oluşturmayın, müşteriye özel üretim için tek reçete kullanın...

Tiger 3 ENTERPRISE üretim Konfigürasyon Yönetimi ile;
- Sipariş üzerine üretimin yönetim ve takibini kolaylaştırarak artan müşteri memnuniyeti
- Her satışa özel, karmaşık ürün konfigürasyonuna sahip reçetelerin çok kolay bir arayüz ile belirlenmiş kural ve koşullar çerçevesinde otomatik olarak oluşturulması
- Varyant kod yönetim desteği ile tek seferlik üretilecek ürünler için malzeme kartı ihtiyacına son
- Koşul tanımlarıyla otomatikleşen bağlı tüm süreçler (teklif, sipariş, üretim vb)
- Binlerce farklı ürün reçetesinin ortadan kalkması ile düşen bakım maliyetleri

Maliyet Muhasebesi
• Elektrik faturalarını, iş istasyonlarının/makinalarının kullanım sürelerine göre üretim maliyetlerine yükleyebilir miyiz?
• Soğuk hava deposunun giderlerini sadece bozulabilen gıdaların üretim maliyetine yansıtabilir miyiz?
• üretim maliyetlerine dağıtabileceğimiz genel gider hesaplarının bir sınırı var mıdır?
• Bizim firmamızın maliyet muhasebesi periyotları diğer firmalardan farklıdır. Bu periyotları ve yükleme/dağıtım kurallarını esnek bir şekilde belirleyebilir miyiz?

Tiger 3 ENTERPRISE ile maliyet muhasebesi uzmanı olmanız gerekmez!

Logo Tiger 3 ENTERPRISE Maliyet Muhasebesi ile;
- Belirtilen muhasebe hesaplarındaki borç bakiyelerini yansıtma hesapları aracılığıyla malzeme maliyetine yüklemek amacıyla genel gider kartları kullanımı
- Genel giderlerin doğrudan ve dolaylı üretim kısımları üzerinden maliyet sürücüleri kullanılarak üretim emirlerine yüklenmesi
- ürün maliyetlerini belirlemede standart maliyetlendirme, genel üretim giderlerini üretim maliyetlerine yükleme
• Hammadde, iş istasyonu ve genel giderler için aylık maliyet tahminleri girerek, üretimlerimizin planlanan maliyetini izleyebilir miyiz?
• Bir üretim sonrasında hangi maliyet kalemlerinin maliyet tahminlerinden ne kadar saptığını görebilir miyiz?
• Bu ay tamamlanan üretim emirlerinin maliyetlerini toplu olarak hesaplatabilir miyiz?
• Bir üretim emri üzerinde planlanan ve gerçekleşen maliyetleri türlerine göre hem yerel hem de raporlama dövizi cinsinden görebilir miyiz?

Tiger 3 ENTERPRISE ile üretim maliyetlerinizi öngörebilir ve sapmalarınızı analiz edebilirsiniz!

LOGO  TIGER 3 ENTERPRISE,Maliyet Muhasebesi ile;
- Standart birim maliyetlere ve planlanan miktarlara göre standart maliyet belirleme ve üretilen ürüne yansıtma olanağı
- Dönem sonu gerçekleşen maliyetlere ve miktarlara göre fiili maliyet hesaplama, öngörülen ve fiili maliyetleri karşılaştırma
- Yerel para birimi ve raporlama dövizi cinsinden genel gider maliyetlerini izleme

LOGO  TIGER 3 ENTERPRISE, işletmelerde tedarikçilerden son kullanıcılara uzanan değer zincirinin her katmanına cevap vermektedir. LOGO TIGER 3 ENTERPRISE uygulamasının tüm modülleriyle firmanızın bütün süreçlerini entegre edebilir, komple bir ERP çözümüne sahip olabilirsiniz. Uygulamaya firmanız büyüdükçe ve yeni fırsatlar çıktıkça ihtiyaç duyacağınız işlevleri ekleyerek çözümünüzün kapsamını genişletebilirsiniz.
•  TIGER 3 ENTERPRISE, kolay kullanılabilen, birbirini tamamlayan ve açık platform yapısına sahip bir çözümdür. İşletmeye göre hızlı ve kolay bir şekilde özelleştirilerek standart bir uygulamadan size veya sektörünüze özel bir çözüm haline gelebilir.
TIGER 3 ENTERPRISE ölçeklenebilir bir ağ mimarisi sunan istemci-sunucu mimari yapısını desteklemektedir. Saklı yordam (stored procedure) ve tetikleyiciler (trigger) geliştirilerek kurulan dağıtık mimari sayesinde, sunucu sistemin sadece veri depolama özelliklerinden değil, işlemci potansiyelinden de en üst düzeyde yararlanılır. Platform bazında geliştirilen saklı yordam ve tetikleyiciler, veri işleme operasyonlarının optimize edilmesini sağlar.
• Web uyumlu yapısıyla TIGER 3 ENTERPRISE, internet üzerinde de kullanılabilir, mobil teknolojileri destekler.  Böylelikle firmanızdan uzakta olsanız dahi web üzerinden uygulamanın çeşitli servislerine ulaşabilirsiniz.
TIGER 3 ENTERPRISE'ın ürün geliştirme süreç yönetiminde ISO 9000:2000 kalite standartları doğrultusunda, ürün altyapısında kullanılan yazılım ve yöntemler sürekli olarak gözden geçirilmekte, gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır. Bu değerlendirmelerin tekrarlanabilir, kendi içerisinde tutarlı ve yeterli olduğu ISO kalite standartları tarafından garanti altına alınmaktadır.
Siz neredeyseniz ofisiniz orada…
Günümüzde firmaların faaliyetlerinin sadece kendi ofis sınırları içinde kalması mümkün olmayıp, günlük operasyonlar, bankalar, iş ortakları ve başka pek çok kurumla işbirliğini gerektirmektedir. TIGER 3 ENTERPRISE bu ihtiyaçlara yönelik olarakTiger 3 ENTERPRISE Web, LogoConnect gibi hızlı ve uygun maliyetli çözümler sunmaktadır.
Tiger 3 ENTERPRISE Web; TIGER 3 ENTERPRISE'ın bir çok özelliğini web üzerine taşımaktadır. Farklı lokasyonlarda faaliyet gösteren dağıtık yapıdaki firmalarda veya uzak erişime ihtiyaç duyulan durumlarda; bilgiye güvenli ve hızlı bir şekilde ulaşmayı ve etkin veri alışverişini sağlayan bir geliştirme platformudur.
LogoConnect; iş ortaklarınızla, tedarikçilerinizle, bankalarla ve kendi şirketleriniz arasındaki iş süreçlerinizi kolaylıkla yönetmenizi sağlar. LogoConnect ile sipariş, irsaliye, fatura ve fiyat listesi gibi bilgileri transfer edebilirsiniz. LogoConnect sizi faks ve telefon trafiğinden kurtararak, belge ve raporlarınıza kaynağından ve hatasız ulaşmanızı sağlar.
LOGO TIGER 3 ENTERPRISE size;
• Firmanızda hızla kullanıma alınabilen,
• Birden fazla lokasyonda iş yapan şirketler için çok yönlü planlama ve kontrolü destekleyen,
• Dış sistemlerle kolaylıkla veri alışverişi yapabilen,
• Yeni geliştirmelere açık, kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda kolayca ve kısa sürede uyarlanabilen,
• Artan işlem ve veri yükünde performansı yüksek,
• Yerel ve yaygın iş ortaklığı yapısı sayesinde, ortaya çıkabilecek her türlü ihtiyaca kısa sürede cevap verebilen,
• Şirketlerin kendi bünyelerinde geliştirmiş oldukları yazılım ürünleri ile entegre edilebilen,
• Bir defada uygulanabileceği gibi, isteğe bağlı olarak ve ihtiyaçlar doğrultusunda modüler yapıyı da destekleyebilen,
• Esnek raporlama özellikleri ile, kullanıcıların ihtiyaç duyacağı farklı raporların kolaylıkla tasarlandığı,
• Uluslararası firmalar veya ithalat/ihracat yapan firmalar için raporlama ve yabancı dil desteği sağlayan,
• Arayüz standardı ile kullanım kolaylığı sağlayan,
• Tüm hareketlerin ve işlemlerin tarihçesinin tutulabildiği,
• İnternet üzerinde de kullanılabilen; mobil teknolojileri destekleyen,
• Yerel mevzuata ve iş kurallarına hakim,
Etkin bir ERP çözümü sunar...

LOGO Tiger 3 ENTERPRISE Ana Paket ürün İçeriği : Malzeme Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Satış Yönetimi (Kampanya), Finans Yönetimi, Talep Yönetimi, Duran Varlık Yönetimi, Muhasebe Yönetimi, üretim Yönetimi ve Maliyet Muhasebesi, Dağıtım Yönetimi, Konfigürasyon Yönetimi, Planlama (MPS, MRP, CTP), Kalite Kontrol, Teklif Yönetimi, Enflasyon Muhasebesi, Ek Vergi (öTV, öİV), Navigator, GOGaranti, Bordro Plus (100 çalışan)

İletişim Formu
Ad Soyad
:
Firma Ünvanı
:
e-posta
:
Telefon
:
İlgilendiğiniz Logo Ürünleri
:
İlgilendiğiniz e-Devlet Çözümleri
:
İlgilendiğiniz eof Ürünleri
:
Detay
: