ÜRÜNLER / ERP Çözümleri / Tiger 3

Logo TIGER 3

İşletmeleri Liderliğe Taşıyan Güç

Geleceğin liderlerine özel çözüm. Uygulama yazılımları pazarının lideri Logo 'dan geleceğin liderlerine özel! İşletmeleri liderliğe taşıyacak, uluslararası standartlara ve Türkiye koşullarına’na en uygun ERP Yazılımı: TIGER 3.


TIGER 3, rekabetçi firmalar için ERP kavramını yeniden yorumlayarak farklı bir açılım sağlıyor. Günümüzde verimlilik ve şirket içi süreçlerin etkin yönetimi büyük önem taşımaktadır. İşletmelerin verimlilik için, sadece kendi süreçlerini değil, tedarikçi ve müşterileri ile aralarındaki süreci de en iyi şekilde yönetmeleri gerekiyor. TIGER 3 zengin özelliklerinin yanısıra, değişen ihtiyaçlara kolaylıkla uyum sağlayan esnek bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda, uygun sahip olma koşulları ile tüm sektörlerde satış, dağıtım, hizmet konusunda faaliyet gösteren firma ve holdinglere çözüm sunmaktadır.
TIGER 3;
• İşletmelerin kurumsal ve operasyonel stratejilerini destekleyen,
• İşletme ile tam uyum sağlayan,
• İç ve dış pazarda rekabet üstünlüğü getiren,
• Büyüme sürecini tam olarak destekleyen, bir ERP çözümüdür.

Rekabet Avantajınız.
Kaynaklarınızın etkin kullanılması sonucunda TIGER 3,
• Pazar ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt vermenizi sağlayarak,
• Maliyetlerinizi kontrol altına alarak, işletmenizi rekabette ön sıralara taşıyacaktır.

Açık ve Esnek Mimari. İlişkisel veritabanı desteğinin yanı sıra, yönetilebilir ve izlenebilir sistem mimarisi ile TIGER 3, güvenli bir ortam ve yüksek performans sunar. Kolay uygulama ve geliştirmeye yönelik, standartlara uyumlu teknolojisi sayesinde, ihtiyaçlarınızı en düşük sahip olma maliyeti ile karşılamanızı sağlar.
BT Yatırımınızın Kısa Sürede Geri Dönüşü. Farklı sektörde faaliyet gösteren işletmelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan TIGER 3, yapılan BT yatırımı ile etkin kaynak kullanımı sağlamaktadır. Maliyet, iş gücü ve zaman avantajıyla yatırımlarınız kısa sürede verimliliğe dönüşecektir.

Yaygın Erişilebilirlik. En yaygın uygulama çözümlerini sunan LOGO Yazılım, yetkin iş ortakları ile faaliyet gösterdiği ülkelerde TIGER 3 kullanan işletmelere tam destek sağlamaktadır.
Uluslararası Arenada Desteğiniz. TIGER 3, sunduğu çoklu döviz desteği, farklı dil seçenekleri ve uluslararası raporlama imkanları ile sınır ötesi ihtiyaçlarda da yanınızdadır.

Bin Kaplan Gücünde ERP

LOGO TIGER 3

1000 Kaplan Gücünde LOGO TIGER 3  ile Rekabet Ortamında Güvenle Yol Alın
İşletmenizin ihtiyaçlarına göre planlanmış, tam entegre modülleri ile LOGO TIGER 3, size, şirketinizdeki tüm iş süreçleri ile ilgili en doğru çözümleri sunar.

Muhasebe Yönetimi

TIGER 3 Genel Muhasebe ile yerel ve farklı döviz cinsleri  üzerinden finansal tablolar ve raporlar oluşturabilir; masraf merkezleri ve proje kartları aracılığı ile yönetimin ihtiyaç duyduğu raporlama sistemini hayata  geçirebilirsiniz. Mevzuata ve uluslararası muhasebe standartlarına (FAS52, IAS, IFRS) tam uyumlu çalışma imkanı veren TIGER 3, esnek döviz sis- temi ve raporlama yapısı, işletmelere, uluslararası faaliyetlerin takibi ve kârlılık analizi konusunda en güncel  ve doğru bilgi akışını sağlar. Operasyonel işlemler ile muhasebe kayıtları arasında yer alan çift yönlü denetim kullanıcı hatalarını en alt düzeye indirme  fırsatı sunar.

Finans Yönetimi

İşletmeniz için yaşamsal öneme sahip finansal fonksiyonları  eksiksiz  olarak  barındıran TIGER 3, güvenilir altyapısı ile stratejik kararlar almanızı  kolaylaştırır. Firmanızın  alıcı ve satıcı cari hesaplarını, banka,  çek ve senet takibini, kredi kartı ve kasa  işlemlerini kapsar, nakit akışını yönetir. İhtiyacınıza göre belirleyeceğiniz ödeme ve tahsilat planı çerçevesinde belirle- diğiniz limit ve kurallar ile risk takibinin yapılmasını ve elektronik ortamda ihtar gönderimini gerçekleştirebilirsiniz.

TIGER 3’ın banka  kredi takip özelliği ile hem teminat karşılığında, hem de teminatsız olarak  aldığınız nakdi kredilerin takibini yapabilir; kredi geri ödemesi, bakiye ve kalan borç durumunuzu her an güncel  olarak  görebilirsiniz.
TIGER 3 grup şirketlerinin hareketlerini merkezi olarak  izlemeniz  konusunda size sınırsız seçenekler sunar. Örneğin, grup şirketi  bazında  kârlılığınızı, envanterinizi bir bütün  olarak  görebilir,  nakit akışınızı şirketlerinizin tamamı üzerinden analiz edebilirsiniz.

Ayrıca uygulamanın “Konsolide Tablolar” özelliği size grup şirketlerinizin aktif, borç, özkaynak, gelir ve giderlerini bir araya getirme imkanı sunuyor. Böylece birden  çok işletmenin aktif, pasif, gelir ve giderleri ile gayri nakdi yükümlülüklerini tek bir ortaklığa aitmiş  gibi göstererek, topluluğun bir bütün  olarak  finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında tasarruf sahip- lerine,  yatırımcılara, denetim mercilerine ve ilgili diğer kişilere bilgi verebilirsiniz.

Dış Ticaret

TIGER 3 Dış Ticaret fonksiyonları,  işletmenizin muhasebe, finans, satın alma, satış  ve dağıtım gibi diğer süreçleri ile uyumlu ve tam entegre olarak  çalışır. Dolayısıyla tüm dış ticaret işlemlerinizi, daha etkin, daha verimli ve kanunun gerektirdiği yükümlülüklere uygun olarak  izleyebilirsiniz. Dosya Bazında İhracat; İthalat Takibi; Malzeme  Dolaşımı ve Millileştirme; Serbest Bölge İhracat İşlemleri; Ödeme, Rejim ve Teslim Şekilleri; İthalat Masrafları ve Dağıtımı; İhraç Kayıtlı Satış ve Alımlar; Navlun ve Sigorta Takibi; Dahilde ve Hariçte İşleme  Belgeleri; Döviz ve Eximbank Kredi Takibi gibi birçok dış ticaret işlemi TIGER 3 ile çok daha kolay ve hızlı bir şekilde  gerçekleşiyor. Tek tuşla parametre değişikliği yapma imkanı veren ve elektronik ortamda resmi formların alış verişini sağlayan EDI standartlarına uyumlu yapısı sayesinde TIGER 3, hedefi küresel pazarlar olan şirketlerin ideal ERP platformu olarak  öne çıkıyor.

Satınalma Yönetimi

TIGER 3 Satınalma Yönetimi; Malzeme  Yönetimi, Finans  ve Genel Muhasebe ile tümüyle entegredir. Dolayısıyla bu modül sayesinde satış  siparişi  ile ilişkili olarak  satınalma siparişleri otomatik oluşturabilirsiniz. İrsaliye, fatura  ve tahsilat işlemlerinin entegre olması  sayesinde, her aşamada onay prosedürleri belirleyebilir ve önceki aşamaların sonuçlarını kontrol edebilirsiniz. Bu süreç odaklı özellikler,  her aşamadan sorumlu kişilerin kendilerinden önceki ve sonraki süreçlerin etkilerini anında  gözleyerek doğru karar vermelerini sağlar. İç süreçlerin entegrasyonu sayesinde verim artışı sağlanır, tedarik ve stoklama maliyetleri düşürebilir, doğru ürünü, doğru zamanda, doğru fiyata ve doğru yerden temin edebilirsiniz.

TIGER 3 ile satın almaya  konu olan malzeme veya ürünlerin ihtiyaç miktarı, zamanı  ve karşılanma şeklini ilgili departmana kolayca iletebilir, farklı merkezlerden gelen talepleri tek merkezde toplayarak, malzemelerin farklı depolar arasındaki hareketi- ni takip edebilirsiniz..

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM) ile hammadde temininden ürünlerin son kullanıcılara ulaştırılmasına kadar  olan tüm lojistik süreçlerinizi sistematik olarak  takip edebilirsiniz. Etkin bir Tedarik Yönetimi Zinciri ile size verimlilik ve maliyet avantajları sağlayan LOGO TIGER 3, tedarik zincirindeki her çalışanın ihtiyaç duyduğu bilgilere  zamanında erişmesini sağlayarak tedarik sürecinin etkin ve hızlı bir şekilde  işlemesini mümkün kılar.

Malzeme Yönetimi

LOGO TIGER 3 işletmenizin ticaretini veya üretimini gerçekleştirdiği her türlü mamul, yarı mamul ve hammeddenin etkin yönetimini sağlar. TIGER 3, firmanızın malzeme stok seviyelerini ve değerlerini düzenli olarak  izler ve uyarı mekanizmalarıyla size stoğunuzu başarılı bir şekilde  yönetme olanağı verir. LOGO TIGER 3 ile farklı firma, fabrika ve ambarlar arasındaki malzeme hareketlerini izleyebilir; stokların, tedarikçi bazında,  fiyat ve temin sürelerine kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bu sayede müşteriye verdiğiniz teklifleriniz öncesinde tahmini  maliyetlerinizi hesaplayabilirsiniz.

Dinamik stok yeri yönetimiyle, malzemeleri farklı lokasyonlara yerleştirebilir, ambardan malzeme çekişini lokasyon bazında yönetebilirsiniz, hiyerarşik malzeme yapısı ile malzemeleri çok seviyeli bir hiyerarşik yapı içinde takip edebiliir, matris arabirimi sayesinde aynı türdeki  malzemeleri birbirinden ayıran farklılıklarına göre sınıflandırabilirsiniz.

LOGO TIGER 3 farklı maliyetlendirme yöntem seçenekleri arasından size seçme olanağı sunar. Böylece belirleyeceğiniz yöntem ile stok değerlerinizi hesaplayabilirsiniz. Ayrıca konsinye giriş, çıkış ve giriş iade işlemlerini gerçekleştirebilir; maliyetlendirme ve stoktan malzeme karşılama sırasında ayrıca konsinye kullanım  miktarlarını raporlayabilirsiniz.

Satış Dağıtım Yönetimi

LOGO TIGER Satış ve Dağıtım Yönetimi işletmelerde teklif aşamasından teslimata uzanan sürecin yönetim ve kontrolünü sağlar. Satış ve dağıtım aşamalarında gerekli  evrakların oluşturulmasından, zamanında teslimat yapılmasına, esnek fiyat ve promosyon tanımlarından satıcı takibi ve dağıtım araçları rota planlamasına kadar tüm süreçleri etkin bir şekilde  yönetmenizi  sağlar.

TIGER 3, sunduğu güçlü bilgi altyapısı ile müşterilerinize ihtiyaç duydukları  ürün ya da hizmeti hızlı ve hatasız bir şekilde  ulaştırılmasını mümkün kılar.

TIGER 3 ile operasyonları siparişten sevkiyata izler, Müşteri  portföyleri ile her türlü müşteri bilgi ve iş ilişkilerini tarihçeli olarak  takip eder,  Satış Teklif Yönetimi, satış  sürecinin bir bütün  olarak  planlanıp izlenmesini sağlayabilirsiniz. Bunun yanında hem planlanan satışlar, hem de potansiyel satış  fırsatları ile ilgili tüm faaliyetleri takip eder.  Teklif aşamasına gelen  bir satış  fırsatı ile ilgili teklif ve alternatifleri oluşturabilir, daha sonra onaylanan tekliften  otomatik olarak  sözleşme üretilebilirsiniz.

Müşteri,  geçerlilik tarihi ve ödeme planına  göre sınırsız sayıda yerel ve dövizli para  birimi üzerinden fiyat listeleri oluşturur, Etkin “satıcı takip sistemi” ile satış  ekiplerinin verimliliğini artırır,  Her bir ürün için ayrı teslimat tarihi, teslimat ve ödeme şekli oluşturabilir, Sevkiyatı yapacak  olan dağıtım araçlarının kapasite ve rotalarını takip edebilirsiniz.

Satış verimliliğini artıracak esnek kampanyalar tanımlayabilir (sipariş, irsaliye, fatura  geneli ya da ürün bazında ayrı ayrı kampanyalar), Stok, sipariş, irsaliye ve borç bilgilerini güncel  olarak  takip edebilir, Müşteriye sevkedilecek malzemelerin; sipariş içeriğine ve müşteri taleplerine uygun yöntemle paketlenmesini sağlayabilirsiniz.

Hızlı Üretim

TIGER 3 müşterilerinize ürün ve hizmetleri zamanında ulaştırmak ve pazar  payınızı büyütmek için benzersiz bir ERP yazılımıdır.

TIGER 3 içinde bulunan hızlı üretim özellikleri  ile üretim işlemlerinin takibini yapabilir, malzeme sarflarını miktar  ve maliyet sonuçlarını kolayca raporlayabilirsiniz.
 

TIGER 3 'ı Diğerlerinden Üstün Kılan 5 Neden!

1 ) İşletmeniz büyüdü,  artık  liderler kulvarındasınız. Değişimi omuzlamanın ve işletmenize uygun ERP yazılımı seçmenin zamanı geldi!
Kurumunuzla ilgili en temel iş süreçlerinde size kapsamlı işlevler  sunan TIGER 3 ile maliyet kalemlerinizi denetim altına alabilir, kaynaklarınızı  en iyi şekilde  değerlendirerek verimliliğinizi artırabilirsiniz. Açık ve esnek mimarisi ile yönetimi, destek ve bakımı ile kurumunuz için yönetimi sürdürülebilir bir uygulama platformu sunar. TIGER 3 tüm opsiyonlarıyla  51 kullanıcıya kadar destek verecek şekilde  büyüyebilmektedir.

Güçlü özellikleri  ile TIGER 3, kurumunuz büyürken size yol gösterecek; çoklu döviz desteği ve farklı dil seçenekleri ile küresel arenadaki rakipleriniz arasında şirketinize saygın ve güçlü bir yer açacaktır.

TIGER 3 ihtiyacınız olan tüm bu uygulamaları size Türkiye’nin yazılım lideri LOGO’nun hizmet kalitesi  ve destek güvencesi ile sunuyor. Ülkemizde  en yaygın olarak  kullanılan ERP yazılımlarını sunan LOGO, yetkin iş ortakları ile faaliyet gösterdiği bütün  coğrafyalarda TIGER 3 kullanan işletmelere tam destek sağlamaktadır.

2) İçerideki dağınıklığı toplamaya uğraşırken stratejik hedeflerden uzaklaşıyor musunuz? TIGER 3 tam size göre!
İşler büyürken kaynakları ve iş akışlarını kontrol  etmek giderek  zorlaşır. Yerel ve uluslararası standartlar önemlidir. Dalgalı denizlerde denetimi elden  kaçırmak istemeyen profesyoneller ve yöneticiler  için TIGER 3 konforlu ve gelişmiş bir kaptan köşkü sunar.

İş akışı ve süreçlerin onay ve kontrolünü elektronik ortamda gerçekleştirebilir, evrak ve telefon trafiğini ortadan kaldırabilirsiniz. TIGER 3, kurumsal bilginin ve işlemlerin tanımlanmış kurallar çerçevesinde kullanıcılar arasında kolayca dolaşımını  gerçekleştirir.

“Mesajlaşma Özelliği ve İş Akışı”, kullanıcılara görevlerini  hatırlatıp, onaylanması gereken işlerin takibini sağlayarak, verimlilik artışı ve kârlılığa ulaşmada önemli bir rol oynar. İşlerin hatalı
ya da eksik yapılması  durumunda kullanıcılara uyarı gitmesi, e-posta gönderimi vb. gibi pek çok işlemi otomatik olarak  gerçekleştirir.

TIGER 3 Yönetici Konsolu sunduğu özet bilgiler ile şirketinizin anlık durumunu hızlıca takip ve kontrol  etmenizi sağlar. İhtiyaçlarınıza  göre özelleştireceğiniz göstergeler ile şirketinizin durumunu sürekli izleyebilir, olası riskleri  kontrol  altına alabilirsiniz. Örneğin; en çok satış yaptığınız ürün ve müşterileri izler, stok ve alacak devir hızını takip eder,  kasa  ve banka durumunu kontrol  edebilirsiniz.

TIGER 3 Proje Takibi ile teklif aşamasından başlayarak, proje kapsamında oluşan tüm işlem  ve maliyetlerinizi bir plan dahilinde  kolayca izleyebilirsiniz.


3) Pazar bilgisine zamanında ulaşmak kadar, onu kullanmak ve değerlendirebil- mek de rekabetçi farkınızı  ortaya koyar. TIGER 3 analitik ve zengin  raporlama  yetenekleri ile şirketinizi bir adım ileriye  taşır

TIGER 3 ile güçlü ve zayıf yönlerinizi daha iyi görebilirsiniz. TIGER 3, her departmanın ihtiyaç duyduğu güncel  ve stratejik bilgileri hızla alabileceği pek çok raporlama olanağı  sunar. En verimli tedarikçi, en başarılı satış  elemanı, SGK’ya ödenmesi gereken primler, nakit akışı, ciro, maliyetler, satış  trendleri ve mevsimsellik, stoklardaki son kullanma tarihi yaklaşan ürün miktarı  gibi pek çok konuda  çalışanların alabileceği ve çıktıları üzerinde analiz yapabilecekleri
300’ü aşkın rapor  kullanımınızda olacaktır.

Rapor, fatura, sipariş vb. dökümanları ister  HTML, ister  Excel veya PDF ve benzeri  formatlarda gönderin, raporlarınızı nasıl alacağınıza TIGER 3 ile sadece siz karar verirsiniz!

LOGO Pivot Tablo “sürükle bırak” özelliği ile satır  ve sütunlara yerleştireceğiniz sınırsız sayıda veriye göre rapor  alabilir ve rapor  kriterlerini değiştirerek elinizdeki bilgiyi farklı açılardan
analiz edebilirsiniz. Firmanızın  anlık durumunu analiz etmek, eski durumunuzla karşılaştırmak ve en doğru kararı almak  için saniyeler sizin için yeterli olacaktır.

Navigator  3 yöneticilerin  TIGER 3 ekranları arasında dolaşmaya gerek  duymadan, sistemdeki bilgilere  on-line  ulaşmalarını ve istedikleri raporları tablo ve grafik şeklinde güncel olarak  almalarını sağlar.


4) Nakit akışı ve finansman yönetimi için mevzuata ve standartlara uyumlu bir yazılım istiyorsanız TIGER 3 aradığınız standartları size sunmaya hazır...
TIGER 3 ile mevzuata ve uluslararası muhasebe standartlarına (FAS52, IAS, IFRS) tam uyumlu çalışabilirsiniz. TIGER 3 kullanan şirketler yeni Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde gündeme gelen  değişikliklere hazırlıklıdır.

TIGER 3 ile grup şirketi  bazında  kârlılığınızı, envanterinizi bir bütün  olarak  görebilir,  nakit akışınızı. şirketlerinizin tamamına bakarak analiz edebilirsiniz. Bir gruba  bağlı işletmeleriniz
var ise, ”Konsolide Tablolar”ile  bu işletmelerin aktif, borç, özkaynak, gelir ve giderlerini bir araya getirebilirsiniz.

TIGER 3 size birden  çok işletmenin aktif, pasif, gelir ve giderleri ile gayri nakdi yükümlülüklerini tek bir ortaklığa aitmiş  gibi göstererek, topluluğun bir bütün  olarak  finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında tasarruf sahiplerine, yatırımcılara, denetim mercilerine ve ilgili diğer kişilere bilgilendirme yapabilmenizi sağlamaktadır.
 
5) İnternet ile müşteri ve tedarikçilerinize her  yerden ulaşın. Eğer şirketinizde TIGER 3 varsa...
İnterneti kullanarak müşterilerinize ve tedarikçilerinize daha yakın olabilir; tekliften  siparişe tüm satış  süreçlerinize yüksek bir hız ve etkinlik kazandırabilirsiniz. TIGER 3’ın mevcut özelliklerini  güvenli bir şekilde  internet ortamına taşıyan  TIGER 3 Web, merkez ve şube yapıları için bilgi ve rapor  konsolidasyonu sağlarken, bayi otomasyonu ve B2C için de güvenli bir platform sunmaktadır.

TIGER 3 Web ile firma dışındayken web üzerinden raporlama yapabilir, veri alışverişinde bulunabilirsiniz. Örneğin; bayilerinizin web üzerinden sipariş girişi yapmasını, müşterilerinizin mutabakat yapıp ekstrelerini almalarını, verdikleri siparişler varsa  bunların son durumlarını izlemelerini sağlayabilirsiniz.

TIGER 3 Webmaster ile beş dakikada tam entegre web sitenizi oluşturabilir, bu web sitesine, TIGER 3’ta kayıtlı firma bilgilerini, fiyat listelerini, ürün bilgilerini, kampanya duyurularını ve finansal tablolarını aktarabilirsiniz. Hazır tasarımlardan birini seçerek oluşturacağınız web sitesine; firmanız ile ilgili bilgileri, duyuruları, kampanyaları ve referansları yerleştirebilirsiniz. Web siteniz TIGER 3 ile tam entegre çalışır,bu sayede , tüm bilgilerinizin tek tuşla güncelliğini  sağlayabilirsiniz. Web sayfanızın yer alacağı Türkiye’nin en önemli e-ticaret ağı www.diyalogo.com, sizi 40.000’e yakın firmayla buluşturarak sektörünüzle ve müşterilerinizle iş bağlantılarınızı geliştirme imkanı sunar.

TIGER 3’da Yüzlerce Kolaylık Sizi Bekliyor

TIGER 3 ile Satın Alma, taleplerin oluşturulmasından siparişlerin kaydına, malzemelerin teslim alınmasından fatura  girişine kadar  tüm aşamaları kapsayan tümleşik bir bilgi sistemidir. Bir sipariş kaydı sisteme girildiğinde,  bu bilgi daha sonraki malzeme giriş ve fatura  kaydı işlemlerinde kullanılarak, veri girişinin tekrarı önlenir.  Sipariş-irsaliye-fatura eşleştirmesi otomatik olarak  gerçekleşir.

TIGER 3’ın otomatik kayıt ekleme özelliği sık yapılan işlemlerde hızınıza hız katar. Gün içerisinde yüzlerce fatura  kesen bir kullanıcı, farklı ekranlar arasında dolaşmadan, tek pencerede tüm işlemleri yapabilir.


TIGER 3, kritik finansal fonksiyonları  ile operasyonel işlemlerin gerçekleşmesini, analiz ve raporlama yeteneği  ile doğru bilgiye anında  ulaşmanızı sağlar. Stratejik kararlarınız için oluşturduğu güvenilir altyapı ile finansal performansınızı artırır.  Örneğin, “Banka Kredi Takip” özelliği, bankalardan aldığınız ticari kredileri etkin biçimde izlemenizi  sağlar. Banka Kredi Takip özelliğini kullanarak hem teminat karşılığında, hem de teminatsız olarak  aldığınız nakdi kredilerin takibini yapabilirsiniz.  Kredi geri ödemesi, bakiye ve kalan borç durumunuzu her an güncel  olarak  görebilirsiniz.

Görev Zamanlayıcı  ile sık yaptığınız işlemleri ve raporları belli bir takvime bağlayarak, istediğiniz  zaman otomatik olarak  gerçekleştirilmesini sağlayabilirsiniz. TIGER 3, yapılması  gereken işleri size anımsatır, tamamlandığında ise ilgili bilgiyi sorumlulara mesajla iletir.

TIGER 3 Malzeme  Yönetimi ile stok hedef ve politikalarınızı  oluşturup, takip edebilirsiniz. Anlık stoklarınızı, stok değer ve seviyelerinizi izleyebilir, envanter maliyetlerinizi kontrol  edebilirsiniz.

 “Birimler arası “Çevrim Katsayıları” ile tek bir birim üzerinden raporlama yapabilirsiniz.”

Matris arabirimi sayesinde, aynı türdeki  malzemeleri farklı özellikleri  ile izler, binlerce malzemeyi ilgilendiren herhangi bir değişikliği sadece bir tanımı değiştirerek güncelleyebilirsiniz. “Farklı Birimlerle İzleme” ile malzemeleri sınırsız sayıda birimle takip edebilirsiniz. “Dinamik Birim” özelliği ile alımı yapılmış malzemelerin satışını  farklı birimlerle gerçekleştirebilirsiniz. Raporlamanızı ise istediğiniz  birim üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. TIGER 3 çevrim katsayıları işinizi kolaylaştıracaktır.

TIGER 3 Duran Varlık Yönetimi ile mevzuatsal gereksinimlerinin yanı sıra satın  alma  işlemi, sabit kıymetin personele zimmetlenmesi, elden  çıkarılması gibi süreçlerin yönetimsel otomasyonunu sağlarsınız. Çift tablo desteği ile yerel ve yurtdışı vergi mevzuatına göre amortisman hesaplamalarını yapabilirsiniz.

TIGER 3 Satış Konfigürasyon  Yönetimi ile satış  ekibinizin binlerce ürün alternatifi içerisinden müşteriniz için en doğru ürünü ve fiyatlandırmayı  yapmasını sağlayabilirsiniz. Satış ekibiniz, TIGER 3’ın sunduğu özel arayüz sayesinde müşteri ihtiyaçlarına göre en doğru ürün konfigürasyonunu en kısa sürede, hatasız olarak  oluşturur. Tüm varyant veya boyutlara göre eksiksiz  ve kısa sürede sipariş girişi sağlarsınız.

TIGER 3 Talep Yönetimi, şirket  içi talepleri ve siparişleri karşılarken gerekli  planlamayı yaparak  tedarik yöntemini belirlemenizi sağlar. İşletme içi veya müşteri siparişi  ile ilgili ihtiyaç duyduğunuz malzemelerin ihtiyaç miktarları, ne zaman gerektiği ve ne şekilde  karşılanacağı gibi bilgiler ilgili birimlere kolaylıkla iletilir. Onaylanan talepleri temin  etmek için karşılama süreçleri (satın alma  veya ambar transferleri) otomatik olarak  başlatılır.

TIGER 3 Satın Alma Teklif Yönetimi, tedarikçi firmalardan aldığınız teklifleri değerlendirme ve uygun tekliflere ait sözleşmeleri alternatifleri ile izleme olanağı  sağlar. Farklı fiyat ve indirim tekliflerinin  geçerlilik sürelerini ve ilgili maliyetlerini izlemenizi  kolaylaştırır. Sürecin standart hale gelmesi, onay mekanizmaları ve evrak akışının elektronik ortama taşınması zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.

İletişim Formu
Ad Soyad
:
Firma Ünvanı
:
e-posta
:
Telefon
:
İlgilendiğiniz Logo Ürünleri
:
İlgilendiğiniz e-Devlet Çözümleri
:
İlgilendiğiniz eof Ürünleri
:
Detay
: