ÜRÜNLER / e-Devlet Çözümleri / e-Arşiv

Logo e-Arşiv faturası (e-Arşiv İnternet Faturas)
LOGO e-Arşiv

e-Devlet uygulamalarının Türkiye'de de kapsamlı olarak hayata geçirilmesi için süreçteki yerini alan Logo'nun e-Arşiv uygulaması, firmaların tüm faturalarını elektronik ortamda oluşturmalarına ve yasal süresi boyunca saklamalarına olanak sağlıyor.

e-Arşiv Uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin, öncelikle e-fatura uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir.

19 Ekim 2019 tarihli Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 509 'da e-Belge geçişleri toplu halde düzenlenmiştir.

19.10.2019 tarihinde 30923 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:3) ve Vergi Usül Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509) ile çok kapsamlı bir Elektronik Belge Düzenlenmesi yapılmıştır. 
Bu Tebliğlere bağlı olarak e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-Defter, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Bilet gibi kullanılmakta olan belgelere ek olarak ayrıca e-Sigorta Belgesi, e-Gider Pusulası, e-Dekont ve e-Döviz Alım Satım Belgelerini düzenleyen mükellefler de kapsama alınmıştır.

Geçiş süreleri ve kapsama giren mükellefler;

Kapsama Giren Mükellefler En Geç Başlama Tarihi Zorunluluk

e-Fatura

Brüt Satış Hasılatı 5 Milyon TL ve Üzeri (2018 veya 2019 hesap döneminde bu şartı sağlayan mükellefler) 01.07.2020 Zorunlu
Brüt Satış Hasılatı 5 Milyon TL ve Üzeri (2020 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler, ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren, e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. 01.07.XXXX Zorunlu
EPDK Lisanslı Şirketler (bayiler dahil) - ÖTV I 01.07.2020 Zorunlu
Motorlu Taşıtlar imal, ithal, bayiler) - ÖTV III 01.07.2020 Zorunlu
İnternet Aracılığı ile satış, kiralama işlerine internet siteleri yoluyla aracılık edenler 01.07.2020 Zorunlu
İnternet reklamları yayınlayan internet reklam hizmet aracıları 01.07.2020 Zorunlu
Komisyoncu veya Tüccar olarak Sebze -Meyva Ticareti yapanlar 01.01.2020 Zorunlu
3065 Sayılı KDV kanununun 11.Maddesi kapsamında mal ihracı (Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar dahil) ve Yolcu Beraberi Eşya İhracı (Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar 01.07.2020 Zorunlu
Kamu Kurum ve Kuruluşları bilinmiyor Özel grup
GİB'in belirleyeceği Özel Gruplar bilinmiyor Özel grup

e-Arşiv Fatura

e-Fatura Uygulamasına Dahil Olanlar 01.01.2020 Zorunlu
İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılığı Yapanlar 01.01.2020 Zorunlu
İnternet üzerinden Mal ve Hizmet Satışı Yapanlar 01.01.2020 Zorunlu
Özel Uygulama : e-Arşiv uygulamasına dahil olmayan mükelleflerin 01.01.2020 tarihinden itibaren düzenleyecekleri faturaların, vergiler dahil toplam 30.000 TL'yi aşması durumunda (vergi mükelleflerine düzenlenenlerde vergiler dahil 5.000 TL'yi aşması durumunda) e-arşiv fatura düzenlemeleri zorunludur.

e-Defter

e-Fatura Uygulamasına Dahil olanlar e-Fatura uygulamasına dahil olmaları ile birlikte Zorunlu
Bağımsız Denetime Tabi olan Şirketler 01.01.2020 Zorunlu
Kamu Kurum ve Kuruluşları   İsteğe bağlı
Özel Uygulama : e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının, gizliliği ve güvenliği sağlanacak şekilde e-Defter saklama hizmeti yönünden teknik yeterliliğe sahip ve Başkanlıktan bu hususta izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde ya da Başkanlığın bilgi işlem sistemlerinde 1/1/2020 tarihinden itibaren asgari 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunludur.

e-İrsaliye

EPDK Lisanslı Şirketler (bayiler dahil) - ÖTV I 01.07.2020 Zorunlu
Motorlu Taşıtlar imal, ithal, bayiler) - ÖTV III 01.07.2020 Zorunlu
Maden İşletme ruhsat sahipleri ve kişilerle yaptığı sözleşme ile maden üretenler 01.07.2020 Zorunlu
Şeker İmalatçıları 01.07.2020 Zorunlu
Demir Çelik Üreticileri / GTİP72 / GTİP73 01.07.2020 Zorunlu
Gübre Takip Sistemine Kayıtlı Kullanıcılar 01.07.2020 Zorunlu
2018 ve müteakip yıllarda brüt satış hasılatı 25 Milyon TL ve üzeri olan e-fatura mükellefleri 01.07.2020 Zorunlu
Komisyoncu veya Tüccar olarak Sebze -Meyva Ticareti yapanlar 01.01.2020 Zorunlu
GİB'in belirleyeceği Özel Gruplar bilinmiyor Özel grup

e-Serbest Meslek Makbuzu

01.02.2020 itibariyla faaliyetine devam edenler 01.06.2020 Zorunlu
01.02.2020 'den sonra faaliyetine başlayacak olanlar Başladıkları ayı izleyen 3. ay sonu  

e-Müstahsil Makbuzu

e-Fatura Uygulamasına Dahil Olup müstahsil makbuzu düzenleyenler 01.07.2020 Zorunlu
Komisyoncu veya Tüccar olarak Sebze -Meyva Ticareti yapanlar 01.01.2020 Zorunlu

e-Gider Pusulası

Birinci ve İkinci sıfı tüccarlar İsteğe bağlı İsteğe bağlı
Kazancı basit usulde tespit edilenler İsteğe bağlı İsteğe bağlı
Defter tutmak mecburiyetinden olan serbest meslek erbabı İsteğe bağlı İsteğe bağlı
Defter tutmak mecburiyetinden olan çiftçiler İsteğe bağlı İsteğe bağlı

e-Bilet

Kara-Deniz Taşımacılığında D1 Yetki Belgesi olanlar 01.01.2020 Zorunlu
Yerli ve Yabancı Film Gösteriminde Bulunanlar 01.07.2020 Zorunlu
Özel Uygulama: Ayrıca Yerli ve Yabancı Fiş Gösteriminde bulunanların düzenledikleri e-bilet e-Bilet Raporu ile birlite rapor özetlerini saklamaları zorunludur.

e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi

Tüm Sigorta Şirketleri İsteğe bağlı İsteğe bağlı

e-Sigorta Poliçesi

Tüm Sigorta Şirketleri İsteğe bağlı İsteğe bağlı

e-Döviz Alım-Satım Belgesi

Döviz alım satım faaliyetine yetkili Müesseseler İsteğe bağlı İsteğe bağlı

e-Dekont

Bankalar İsteğe bağlı İsteğe bağlı
Bu Tebliğ ile Yürürlükten Kaldırılan Tebliğler: V.U.K. Genel Tebliği Sıra No: 397-415-421-433-462-463-487
Bu tebliğ ile V.U.K. Genel Tebliği (Sıra No:454) 01.01.2020 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır. Diğer mevzuatta söz konusu Tebliğlere yapılan atıflar, ilgisine göre bu Tebliğe yapılmış sayılır.

e-Arşiv Yararlanma Yöntemleri

Bilgi İşlem Sisteminin Entegrasyonu Yöntemi

Bu yöntem, kendilerine ait bilgi işlem sistemini 7/24 işletebilen, yeterli yazılım ve teknik donanım alt yapısına sahip mükelleflerin, e-Arşiv Uygulamasını kendi bilgi işlem sistemleri üzerinden kullanabilmeleri için geliştirilmiştir. Bilgi işlem sistemleri yeterli olan kullanıcılar , gerekli entegrasyonu sağlamaları koşulu ile e-Arşiv Uygulamasını doğrudan kendilerine ait bilgi işlem sistemleri aracılığı ile kullanabilirler.

Özel Entegrasyon Yöntemi

Başkanlıktan özel entegrasyon izni almış mükelleflerin bilgi işlem sistemi vasıtası ile e-Arşiv Uygulamasından yararlanma yöntemidir.

e-Arşiv ve e-Fatura'nın Farkları

e-Arşiv

e-Fatura

B2B, B2C

B2B

Fatura hem elektronik hem de kağıt çıktı alınarak alıcısına iletilebilir.

Fatura elektronik ortamda alıcısına iletilir, kağıt çıktı alınamaz.

GIB’e ay sonlarında hazırlanacak bir rapor ile bilgi verilir.

Alıcısına gönderilen her fatura önce GIB’e iletilir.

Format zorunluluğu yoktur, istenirse UBL-TR kullanılabilir.

UBL-TR formatı zorunludur.

Belgeler mali mühür ve zaman damgası kullanılarak onaylanır ve saklanır.

Belgeler mali mühürle imzalanır, zaman damgası kullanımı yoktur.

Özel Entegratör ya da kendi bilgi işlem sistemlerine onay alarak kullanılır.

GIB Portal, Entegrasyon, Özel Entegratör yöntemlerinden biri kullanılır.

01.01.2016 tarihinde zorunluluk başlayacaktır.

01.04.2014 tarihinde zorunluluk başlamıştır.

İnternet üzerinden satış yapan ciro hacmi yüksek mükellefler için zorunludur.

Birçok sektör zorunluluk kapsamındadır.

 

İletişim Formu
Ad Soyad
:
Firma Ünvanı
:
e-posta
:
Telefon
:
İlgilendiğiniz Logo Ürünleri
:
İlgilendiğiniz e-Devlet Çözümleri
:
İlgilendiğiniz eof Ürünleri
:
Detay
: