Çözümlerimiz / Uyarlama Raporlama / Raporlama
Ayrıntılı Satınalma Satış Faturaları Dökümü

Ayrıntılı Satınalma Satış Faturaları Dökümü

Kullanıcı, kayıt bilgisi, Fatura Türü, indirim, KDV, Tevkifat gibi çok geniş içeriğe sahip bir rapor olup kendi içinde onlarca çapraz kontrolü içerir. Satınalma, Satış, Finansman, Muhasebe ve Yönetimin karar ve analiz süreçlerini yönetebilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Örnek Excel tablosunu indir incele.

 

 

Fatura İptal mi
Faturayı Kaydeden Kullanıcı
Fatura Kayıt Tarihi
İşyeri No
İşyeri
Fatura Tür No
Fatura Türü
Fatura No
Fatura Tarihi
Fatura Düzenleme Tarihi
Fatura Belge No
Fatura Seri No
Fatura Sıra No
e-Fatura
e-Fatura Statüsü
Fatura Ticari İşlem Grubu
Fatura Özel Kodu
Fatura Yetki Kodu
Satış Eleman Kodu
Satış Eleman Açıklaması
Cari Hesap Kodu
Cari Hesap Ünvanı
Cari Hesap Ticari İşlem Grubu
Cari Hesap Özel Kodu
Adres 1
Adres 2
Posta Kodu
Semt
İlçe
Şehir
Ülke
Telefon 1
Telefon 2
Faks
Şahıs/Firma
Vergi Dairesi
Vergi Numarası
TC Kimlik No
Vergi Kimlik Numarası
e-Fatura Mükellefi
Cari Hesap Kartındaki Muhasebe Hesabı
Satır Kaynak Ambar No
Satır Kaynak Ambarı
Satır Hedef Ambar No
Satır Hedef Ambarı
Fiş Satırı Tür No
Satır Türü
Malzeme Hizmet Kodu
Malzeme Hizmet Açıklaması
Malzeme Özel Kodu
Malzeme Grup Kodu
Miktarı
Birimi
Miktar (Ana Birim)
Ana Birim
Birim Fiyat
Tutar
Satır KDV Oranı
Satır Net KDV Tutarı
Satır KDV Matrahı
Satır Net Tutarı
Satır İnd. 1
Satır İnd. 2
Satır İnd. 3
Satır İnd. 4
Satır İnd. 5
F.Genel İnd. Oranı 1
F.Genel İnd. Oranı 2
F.Genel İnd. Oranı 3
Satır Proje Kodu
Satır Proje Adı
Fatura Toplam İndirimi
Fatura Toplam Masraf
Fatura KDV Toplamı
Fatura Brüt Toplamı
Fatura Net Toplamı
diger KDV
İlave indirilecek KDV
Fatura Genel Açıklama 1
Fatura Genel Açıklama 2
Fatura Genel Açıklama 3
Fatura Genel Açıklama 4
GÇB Tescil Nosu (Satış ihracat ise)
GÇB Tarihi
Belgenin İndirim Hakkının Kullanıldığı KDV Dönemi
Ortalama Vade (Gün)
Ortalama Vade Tarihi
Yevmiye Madde No
Yevmiye Tarihi
Muhasebe Fiş No
Fatura Masraf Merkezi
Fatura Ek Masraflar Masraf Merkezi
Fatura Genel Muhasebe Hesabı
Fatura Muhasebeleştirildi
Fatura Genel Muhasebe Fiş Ref.
Fatura Ek Masraflar Genel Muhasebe Hesabı
Fatura Muhasebeleştirme İşlemi İptal Edilmiş
Fatura Muhasebeleştirme sayısı
Genel Muhasebe Hesabı
KDV Muhasebe Hesabı
Promosyon Muhasebe Hesabı
Promosyon KDV si Muhasebe Hesabı
Sabit Kiymet Birikmiş Amortisman Hesabı
Sabit Kıymet Değerleme Hesabı
Sabit Kıymet Kar/Zarar Hesabı
Satış maliyeti Muhasebe Hesabı
Satınalma Muhasebe Hesabı
Ek Vergi Genel Muhasebe Hesabı
İndirilecek ÖTV Muhasebe Hesabı
Ayrıntılı Açıklama İçerir
Masraf Merkezi
KDV Masraf Merkezi
Promosyom Masraf Merkezi
Promosyon KDV si Masraf Merkezi
Sabit Kıymet Birikmiş Amortisman Masraf Merkezi
Sabit Kıymet Amortisman Değerleme Masraf Merkezi
Sabit Kıymet Kar Zarar Masraf Merkezi
Satış maliyeti Masraf Merkezi
Satınalma Masraf Merkezi
Ek Vergi Masraf Merkezi
İndirilecek ÖTV Masraf Merkezi