Çözümlerimiz / Uyarlama Raporlama / Uyarlama Çözümleri
Fişlera ait Özel kod ve Yetki Kodunun Muhasebe Fişine Otomatik Taşınması

Fatura, Bordro, Cari Hesap İşlem Fişi, Kasa işlem Fişi, Çek / Senet Bordrosu 'na girilen Özel Kod ve Yetki kodunun işlemin muhasebeleştirilmesi sırasında otomatik olarak muhasebe fişine aktarılması sağlanır.

Ticari işleme ait özel kod ve yetki kodunun otomatik muhasebe fişine aktarılması