Destek / Logo Ürünleri / ERP Ürünleri / Logo Tiger 3 Destek
Cari Hesap Bağlantı Hesaplarının Takibi

Bağlantı Hesaplarının takibi

 Ticari işlem grupları, ticari sistemde yapılan işlemlerin muhasebeleştirilmesinde ve raporlamada kolaylık saplamak amacıyla kullanılır. Carileri gruplamak için ve özellikle yurtdışı mevzuatı ile çalışan firmalar için carileri mevzuata uygun olarak gruplamak için kullanılır.

Ticari işlem grubu Kod ve Açıklama bilgileri verilerek kaydedilir. Ticari işlem grubuna uygulanacak vergiler tanım ekranın alt bölümünde yer alan seçeneklerle belirlenir.  Bu alanda aşağıdaki seçenekler yer almaktadır:

KDV Uygulanmayacak
EK Vergi Uygulanmayacak
İstisna Ek Vergi Uygulanacak
AB KDV Mevzuatı Uygulanacak
KDV Yansıtma Kullanılacak
Tevkifat Uygulanmayacak
Bağ-Kur'dan Muaf
KDV İndirimden Önce Hesaplanacak
Ek Vergi Cari Hesaba Yansıtılmayacak
Bağlantı Takibi Yaılacak

Bağlantı Takibi Yapılacak: Fatura, irsaliye ve siparişte seçilen ticari işlem gruplarının cari hesap bazında hesap hareketlerinin takibini yapmak amacıyla kullanılan alandır. Bu alan işaretlendiğinde, ilgili ticari işlem grubuna ait borç alacak bakiyelerinin kontrolü sağlanmış olur.

Ticari işlem grupları program bölümlerinde kart ve işlemlerde kullanılır. Programda, malzemeler müşteri tedarikçilere göre izlenebildiği gibi ticari işlem gruplarına göre de izlenir ve raporlanır. Malzemenin ne şekilde izleneceği malzeme kartında müşteri/tedarikçi bilgileri sayfasında belirtilir.