Destek / Logo Ürünleri / ERP Ürünleri / Logo Tiger 3 Destek
Dahilde İşleme İzin Belgeleri

Dahilde İşleme İzin Belgeleri
Dahilde işleme izin belgelerinin kaydedildiği seçenektir. Logo Tiger İhracat program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alır. Yeni kayıt eklemek ve varolan kayıtlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili seçenekler kullanılır.


Dahilde işleme izin belgesi, ihraç edilecek malların imalatında kullanılan ithal ham ve yardımcı maddelerin ithalatı sırasında Gümrük Vergileri ve KDV alınmayacağını, aynı maksatla yurt içinden temin edilen ham ve yardımcı maddelerin alım satımı sırasında KDV ödenmeyeceğini gösteren, bahsi geçen hammadde ve ürünlerin belirli bir süre içerisinde üretilip yurt dışına çıkartılması gereken ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından verilen bir tür teşvik belgesidir.