Destek / Logo Ürünleri / ERP Ürünleri / Logo Tiger 3 Destek
İhraç Kayıtlı Alım Faturaları

İhraç Kayıtlı Alım Faturaları

İhraç mallarındaki maliyetleri düşürmek ve böylelikle ihracatçıların yurtdışındaki pazarlarda rekabet gücünü arttırmak amacıyla, ihraç edilmek koşuluyla yurt içinden temin edilen mallardan KDV tahsil edilmeksizin yapılan alım işlemlerine, çok genel bir ifade ile İhraç Kayıtlı Alışlar denmektedir.
İhraç Kayıtlı Alım işlemlerine ait bilgiler İhraç Kayıtlı Alım Faturaları ile kaydedilir. Alınan hizmete ait bilgiler Alınan hizmet faturası ile kaydedilebildiği gibi, İhraç Kayıtlı Alış Faturası ile de kaydedilir. Hizmet satışlarının İhraç Kayıtlı Alış Faturasından kaydedilmesi durumunda satır türü Hizmet olarak seçilir.