Destek / Logo Ürünleri / ERP Ürünleri / Logo Tiger 3 Destek
İhracat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

İhracat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi:

LOGO TIGER PLUS ve LOGO TIGER ENTERPRISE Dış Ticaret Modülünde;

İhracat faturası programa girildiğinde 120 alıcı hesaplarını borçlandırır,
601 yurtdışı satışlar hesabını alacaklandırır.

Bu ihracat için hazırlanan döviz alış belgesinde ise 120 alıcı hesabı alacaklandırılır, 102 banka hesabı borçlandırılır.

İhraç kayıtlı mal alış faturası programa girildiğinde 320 satıcılar hesabı alacaklandırılır, 153 ticari mallar hesabı borçlandırılır. Bu faturadaki KDV tutarı için ise 191 indirilecek KDV hesabı borçlandırılır ve KDV tutarı kadar 120 hesaplarının altında aylık tutulan hesap ise alacaklandırılır.

İhraç kayıtlı mal satış faturası programa girildiğinde 120 alıcılar hesabı borçlandırılır, 600 yurtiçi satışlar hesabı alacaklandırılır. Bu faturadaki KDV tutarı için ise 391 hesaplanacak KDV hesabı alacaklandırılır ve KDV tutarı kadar 120 hesaplarının altında aylık tutulan hesap ise borçlandırılır.