Destek / Logo Ürünleri / ERP Ürünleri / Logo Tiger 3 Destek
İrsaliye Parçala

Logo Logo Tiger Plus,Destek,Yardım, 'da İrsaliye Parçala ÖzelliğiBir faturanın değişik araçla sevkiyatında farklı irsaliyeler oluşturulabilmek ve irsaliye tarihinin fatura tarihinden sonra olmasını sağlamak için ihracat faturası ile birlikte oluşan irsaliyenin parçalanması işlemidir. Bu işlem için, İhracat Operasyon Fişleri listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan İrsaliye Parçala seçeneği kullanılır.
İrsaliye Parçala seçeneği tıklandığında faturaya ait birden fazla irsaliye varsa irsaliye seçim listesinden seçilen irsaliye, faturaya bağlı bir irsaliye varsa direkt bağlı irsaliye açılır.
Açılan irsaliye bilgilerinde değişiklik yapılarak yeni irsaliyeler oluşturulur. Fatura satırlarında irsaliyeler parçalanmış şekilde görünür.
Faturaya ait birden fazla irsaliye varsa bu irsaliyeler,
• Fiş No
• Fiş Tarihi
• Türü
• Belge No
• Özel Kodu
• İşyeri
• Bölüm
• Fabrika
• Ambar
•Toplam
bilgileri ile listelenir.
• İrsaliyenin cari hesap kodu, malzeme kodu ve kur bilgileri değiştirilemez.
• Miktar değişiklikleri fatura miktar bilgisiyle sınırlıdır. Bağlı irsaliyelerin miktarı fatura miktarına eşittir.
• İrsaliye parçala ile açılan irsaliye miktarı uyarınca var olan irsaliye miktarı güncellenir.
• Açılan irsaliyeye yeni bir malzeme girildiğinde irsaliye kaydedilirken program kullanıcıyı “Farklı malzemeler var” şeklinde uyarır ve yeni malzeme kodlu satır kaydedilmez.
• Seri Lot yerleşim takibi yapılan malzemelerin bulunduğu irsaliyenin parçalanmasında yeni lot ,seri numarası ve stok yeri kodu satırları girilemez.
• Malzeme Sınıfı miktar kontrolü detay miktarları bazında yapılır.
• İrsaliyeye yeni satır eklenmez, satır çıkarılmaz.