Destek / Logo Ürünleri / ERP Ürünleri / Logo Tiger 3 Destek
Logo Ürünleri ile eFatura Gönderimi

Logo Ürünleri ile eFatura Gönderimi
e-fatura için kullanılan Logo uygulamalarında yapılması gereken işlemler şunlardır:
Firma tanımında e-fatura kullanıcı bilgilerinin girilmesi
Firmanın e-fatura sistemini kullanacağı firma tanımı Detaylar penceresinde Genel başlığı altında yer alan e-Fatura Kullanıcısı seçeneği işaretlenerek belirlenir.
Firmanın e-fatura kullanıcısı olarak belirlenmesi durumunda, Kurum Tipi (Gerçek Kişi / Tüzel Kişi) mutlaka belirtilmelidir. Kurum tipi “Gerçek Kişi” olarak belirlendiğinde, aşağıdaki bilgilerin girilmesi zorunludur:

e-Fatura
Firma Unvanı
Ticari Unvanı
Firma adres bilgileri
Firma - Gönderici Birim Etiketi
Firma - Posta Kutusu Etiketi
Firma - E-Mail Adresi
Firma - Telefon
İşveren Ad, Soyad
İşveren TC. Kimlik No.
İşveren E-Mail Adresi
Kurum tipi “Tüzel Kişi” olarak belirlendiğinde, aşağıdaki bilgilerin girilmesi zorunludur:
Firma Unvanı
Firma Ticari Unvanı
Firma adres bilgileri
Firma - Gönderici Birim Etiketi
Firma - Posta Kutusu Etiketi
Firma - E-Mail Adresi
Firma - Telefon
Firma Vergi Numarası
Firma Vergi Dairesi
Firmanın e-fatura kullanıcısı olarak belirlenmesi halinde, e-faturaların firma ya da işyeri bazında gönderilip alınacağı Kontrol Tipi alanında belirlenir. Eğer Kontrol Tipi alanında 'Firma Bazında' seçilirse, Posta Kutusu Etiket Kodu ve Gönderici Birim Etiket Kodu alanlarının doldurulması zorunludur. 'İşyeri Bazında' seçilirse bu alanlar firmaya ait ve e-fatura kullanıcısı olarak belirlenen işyerlerinin tamım kartlarında doldurulmalıdır.

Etiket Mekanizması
Bir fatura kullanıcısı için etiket, Vergi Kimlik Numarası ile birlikte kullanıcının adresini belirtir. Nasıl ki kağıt faturada ev, iş veya değişik illerdeki adresimiz için cadde, sokak, il belirtilir, etiketin de e-fatura sisteminde görevi budur. Etiket bir kullanıcının elektronik olarak adresini VKN ile beraber belirtir.
E-Fatura sisteminde iki adet rol bulunmaktadır. Bu roller Gönderici Birim ve Posta
Kutusu’dur. Her bir rol için ayrı bir etiket belirlenmelidir.
Etiket bir adres gibi kullanıldığından fatura gönderecek kurumların faturalarının ulaşması için etiketi mutlaka bilmesi gereklidir. Posta kutuları için son ve güncel kayıtlı kullanıcılar listesi e-fatura.gov.tr adresinde yayımlanmaktadır.

e-Fatura
Firma Web Adresinin Girilmesi
Sistem İşletmeninde “Yönetim / Firmalar” yolu ile açılan Firma Tanımları ekranında “Detaylar” butonu ile açılan pencerede Firma Bilgilerinde firmanın Web adresi girilir.
Bu alan E-Fatura için seçimli olan bir alan olduğu için e-Faturalarda bu alanın doldurulması zorunlu değildir.