Destek / Logo Ürünleri / ERP Ürünleri / Logo Tiger 3 Destek
Yabancı Ülkeye/Serbest Bölgeye İhracat

abancı Ülkeye/Serbest Bölgeye İhracatİhracat bilgilerinin kaydedilmesinde kullanılan operasyon fişleri,
• Yabancı ülkeye ihracat
• Serbest bölgeye ihracat
fiş tiplerini içerir.
Yabancı Ülkeye yapılacak İhracat işlemlerine ait bilgiler İhracat Operasyon Fişleri (Yabancı Ülkeye İhracat) ile kaydedilir. Verilen hizmete ait bilgiler(Hizmet İhracatı) Verilen hizmet faturası ile de kaydedilebilir. Hizmet İhracatlarının İhracat Operasyon Fişlerinden kaydedilmesi durumunda satır türünün Hizmet olarak seçilmesi gerekir.
Serbest Bölgeye yapılacak İhracat işlemlerine ait bilgiler İhracat Operasyon Fişleri (Serbest Bölgeye İhracat) ile kaydedilir. Verilen hizmete ait bilgiler(Hizmet İhracatı) Verilen hizmet faturası ile kaydedilebildiği gibi, İhracat Operasyon Fişleri ile de kaydedilir. Hizmet İhracatlarının İhracat Operasyon Fişlerinden kaydedilmesi durumunda satır türü Hizmet olarak seçilir.
İhracat Operasyon Fişlerine ait bilgiler,
• İhracat Bilgileri
• Fatura
• Detaylar
pencerelerinden kaydedilir. İhracat Operasyon Fişleri Başlık bilgileri bölümündeki alanlara fişteki tüm satırlar için geçerli olacak genel bilgiler (tarih, fatura numarası, cari hesap kodu, ambar, İşyeri, bölüm, özel kod ve yetki kodu) kaydedilir. Fatura satırlarında malzeme/hizmet bilgileri kaydedilir.