Destek / Logo Ürünleri / ERP Ürünleri / Logo Tiger 3 Enterprise Destek
Alış ve Satış Tevkifat Oranlarının ayrı ayrı girilebilmesi

Alış ve Satış Tevkifat Oranlarının ayrı ayrı girilebilmesi ve Tevkifat Sınırı ile ilgili yapılan düzenlemeler


Malzeme Kartında
Tevkifat Uygulansın: Malzemenin tevkifat işlemlerine tabi olup olmayacağını belirtir. Tevkifat uygulanacaksa bu alanda yer alan kutu işaretlenir.

Satış Tevkifat Oranı: Tevkifat uygulanan malzeme için satış işlemlerinde geçerli olacak tevkifat oranıdır. Tevkifat oranı öndeğeri Ticari Sistem Yönetimi / Satış Parametrelerinde yer alan “Tevkifat Payı” ve “Tevkifat Paydası” satırlarından gelir. İstenirse değiştirilir.

Satınalma Tevkifat Oranı: Tevkifat uygulanan malzeme için satınalma işlemlerinde geçerli olacak tevkifat oranıdır. Tevkifat oranı öndeğeri Ticari Sistem Yönetimi / Satınalma Parametrelerinde yer alan “Tevkifat Payı” ve “Tevkifat Paydası” satırlarından gelir. İstenirse değiştirilir.

Not: Malzeme kartlarında satış ve satınalma işlemlerinde geçerli olmak üzere farklı tevkifat oranlarının tanımlanabilmesi LEM kullanıcıları için geçerli bir özelliktir.


Hizmet Kartlarında
Tevkifat Uygulansın: Tanımlanan hizmete tevkifat uygulanacağını belirtir. Bu seçeneğin işaretlenmesi durumunda fatura satırında bu hizmet tanımı seçildiğinde satır bazında fason uygulaması yapılabilmektedir.

Tevkifat Oranı: Tevkifat uygulanan hizmet için satış işlemlerinde geçerli olacak tevkifat oranıdır. Tevkifat oranı öndeğeri Ticari Sistem Yönetimi / Satış Parametrelerinde yer alan “Tevkifat Payı” ve “Tevkifat Paydası” satırlarından gelir. İstenirse değiştirilir.

Not: Alınan ve Verilen Hizmet kartlarında satış ve satınalma işlemlerinde geçerli olmak üzere farklı tevkifat oranlarının tanımlanabilmesi LEM kullanıcıları için geçerli bir özelliktir.


Sipariş, İrsaliye, Fatura satırlarında
Tevkifat Pay / Tevkifat Payda: Sipariş, İrsaliye ve Fatura satırına tevkifat uygulanan bir malzeme ya da hizmet seçildiğinde işlem için geçerli olacak tevkifat oranlarını belirtir. Tevkifat oranı öndeğerleri satırda seçilen malzeme kartından gelir; istenirse değiştirilir. Malzeme ve Hizmet kartlarında satış ve satınalma işlemlerinde geçerli olmak üzere farklı tevkifat oranları tanımlanabilir. (Not: Bu özellik LEM kullanıcıları için geçerlidir.)


Tevkifat Sınırı
Tevkifat Oranı: Sipariş fişi satırına tevkifat uygulanan bir malzeme seçildiğinde işlem için geçerli olacak tevkifat oranını belirtir. Tevkifat oranı öndeğeri Ticari Sistem Yönetimi/Satış ve Dağıtım Parametrelerinde yer alan “Tevkifat Payı” ve “Tavkifat Paydası” satırlarından gelir. İstenirse değiştirilir. LEM kullanıcıları için, malzeme ve hizmet kartlarında satınalma ve satış işlemleri için farklı tevkifat oranlarının belirtilmesi ve bu oranların işlemlerde kullanılması mümkündür.

Not: Satınalma ve satış hareketlerine tevkifat uygulanabilmesi için işlem bedelinin hesaplanan KDV ile birlikte 770,00 TL’yi geçmesi gerekir. Bu limit Muhasebe Parametrelerinde yer alan “Tevkifat Limiti” satırında belirtilir.

Tevkifatlı KDV’ler Ayrı Hesapta İzlenecek: Tevkifatlı KDV'lere ait işlemlerin ayrı muhasebe hesaplarında izlenmesi durumunda bu seçeneğin işaretlenmesi gerekir. Bu işlemin öndeğeri Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde Satış Parametreleri'nde yer alan Tevkifatlı KDV'ler parametresi ile belirlenir.