Destek / Logo Ürünleri / ERP Ürünleri / Logo Tiger 3 Enterprise Destek
Ana Üretim Çizelgeleme
Ana Üretim Çizelgeleme
Logo Tiger Enterprise Ana üretim çizelgeleme
müşteri siparişlerini ve diğer talepleri zamanında karşılamak için, fabrikanın üretimle ilgili verilerini, kapasite kısıtlarını ve maliyet unsurlarını göz önüne alarak bir plan oluşturma işlemidir. Bu planda, hangi malzemeden ne zaman ve ne kadar üretilmesi gerektiği yer alır.
MPS prosedürünü kullanmanın temel amacı, eldeki stokları efektif bir biçimde kullanarak müşteri taleplerini tam olarak ve zamanında karşılayabilmektir. Bu yüzden, tipik bir MPS işleminde, ilgilenilen malzemeler müşterilere teslim edilecek olan malzemelerdir; başka bir deyişle ‘ana ürünlerdir.
Logo Tiger Enterprise Ana Üretim Çizelgeleme (AÜÇ), kısa vadeli bir planlama dönemi için, belirli bir fabrikada, hangi malzemeden ne zaman, ne kadar üretim yapılması gerektiğini belirlemeye yarayan bir planlama aracıdır. Planlamada;
• fabrikanın ambarları için tanımlanmış olan güvenlik stok seviyesi miktarları toplamı
• eldeki stok miktarları
• müşteri siparişleri
• kullanıcının talep girişleri

dikkate alınır.