Destek / Logo Ürünleri / ERP Ürünleri / Logo Tiger 3 Enterprise Destek
Cari Hesap Bağlantı Takibi

Cari Hesap Bağlantı Takibi

Bağlantı Takibi Yapılacak: Fatura, irsaliye ve siparişte seçilen ticari işlem gruplarının cari hesap bazında hesap hareketlerinin takibini yapmak amacıyla kullanılan alandır. Bu alan işaretlendiğinde, ilgili ticari işlem grubuna ait borç alacak bakiyelerinin kontrolü sağlanmış olur.

Ticari işlem grupları program bölümlerinde kart ve işlemlerde kullanılır. Programda, malzemeler müşteri tedarikçilere göre izlenebildiği gibi ticari işlem gruplarına göre de izlenir ve raporlanır. Malzemenin ne şekilde izleneceği malzeme kartında müşteri/tedarikçi bilgileri sayfasında belirtilir.

İlgili Ödeme ve Tahsilat işlemlerinde Ticari işlem grubu seçilir.

Satınalma ve Satış işlemlerinin kayıtlarında ilgili bağlantı Ticari İşlem Grubu seçilerek işlem kaydedilir. Yine ilgili cari hesap için mal ve hizmet fiyatları bağlatı tanımına göre verilebilir. İlgili Cari Hesabın hangi baglanstısında hangi ürünü ve/veya hizmeti hangi tarihler arasında hangi birim fiyattan satın alacağı bilgisini de otomatik olarak getirtmek mümkün olmaktadır.

Satınalma veya Satış işlemleri

İlgili Ödeme veya Tahsilat Kayıtları

İlgili Cari Hesabın Ticari İşlem Gruplarına yani bağlantılarına göre ayrı ayrı Borç Alacak ve Bakiye takibi