Destek / Logo Ürünleri / ERP Ürünleri / Logo Tiger 3 Enterprise Destek
Kaynak Çizelgeleme
Kaynak Çizelgeleme
Logo Tiger Enterprise Kaynak Yönetimi modülünde;

Kapasite çizelgeleme, üretim emirlerine bağlı olarak iş istasyonu ve kaynakların çizelgelenmesi, değişiklikler yapılması ve raporlanması amacıyla kullanılan bir araçtır. Kapasitenin fazla yüklü olduğu üretim sahalarındaki iş emirlerini Ana Üretim Çizelgesi ve Malzeme İhtiyaç Planlama hesaplamalarının önerdiği günlerden farklı günlere dağıtılması mümkün olabilmektedir.
Kaynak Çizelgeleme ile, üretim emirlerine bağlı olarak oluşan kaynak (iş istasyonları, çalışanlar, araçlar) kullanımları, filtreler seçeneği ile belirlenen koşullara uygun olarak, zaman eksenli bir tabloda çizelgelenir.
Tabloda;
• Kaynakların vardiya ve istisnai durum bilgilerine uygun şekilde çalışma zamanları
• Kaynakları iş emirlerindeki kullanım kayıtları
• Aynı zaman diliminde birden fazla iş emrinde kullanılan kaynakların kapasite aşımları
yer alır.

Çalışanlar ve araçlar için, gerek planlanan gerekse gerçekleşen kullanımlarla ilgili tablo üzerindeki iş yüklerine ait zaman dilimlerinde değişiklikler yapılabilir. Bu değişiklikler silme, ekleme, zaman ekseninde yer değiştirme ve süre uzatma/kısaltma şeklinde olabilir. Kullanıcının değişiklik yaptığı bir çizelgelemeyi kaydetmesi durumunda, ilgili kaynak kullanım kayıtları çizelgedeki halleriyle kaydedilir. Bu durumda, üretim ve iş emirleri içinden görüntülenen kaynak kullanım kayıtları da artık son halleri gösterecektir.