Destek / Logo Ürünleri / ERP Ürünleri / Logo Tiger 3 Enterprise Destek
Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP)
Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP)
MRP çoğu durumda ana üretim çizelgeleme işleminden sonra gelen planlama adımıdır. Kısaca MRP, önceki MPS adımında önerilen üretim emirlerinin karşılanması için gerekli olan malzemelerin detaylı bir planı olarak tanımlanabilir. MRP ile ilgili malzemeler, önerilen üretim emirleri de kullanılan ürün reçetelerinin girdisi olarak ve -ambarlarda yeterli stok bulunmaması halinde- ihtiyaçların doğrudan karşılanması amacıyla kullanılırlar. Ayrıca, MPS’de planlanan ürünler MRP’de de yer alırlar.

Detay seviyedeki malzemelere olan ihtiyaçlar temel olarak üst seviye (son ürün) malzemelerinden hesaplanır. Bu türden ihtiyaçlar “bağımlı talepler” olarak adlandırılırken, müşteri siparişleri gibi doğrudan detay seviye malzemelerinden karşılanan ihtiyaçlar ise “bağımsız talepler” olarak adlandırılır.