Destek / Logo Ürünleri / ERP Ürünleri / Logo Tiger 3 Enterprise Destek
Planlama Kavramları
Planlama Kavramları

Üretim Kaynak Planlaması (MRP II)
Gereksinim planlaması önce sadece malzeme üzerine yoğunlaştı ve MRP olarak isimlendirildi. Daha sonra işçilik ve makine gereksinimleri de katılarak kapasite planlandı. Böylece malzeme gereksinim planlama olan MRP üretim kaynak planlaması olan MRP II olarak genişledi. Üretim kaynak planlaması bir yönetim bilgi sistemidir. Üretim kararlarını bir girdi olarak alır ve bunlarının sonuçlarını raporlamanızı sağlar.

Ana üretim çizelgeleme(MPS)
Üretim kaynak planlaması sisteminde planlama işlevleri ana üretim çizelgeleme (master production schedulıng) işlemi ile başlar. MPS belli bir planlama ufku içinde satılacak veya üretilecek tüm malzemelerin hangi tarihte ve ne miktarda temin edileceğini gösteren bir çizelgedir. Bağımsız talebin (müşteri siparişi,talep) girildiği bölümdür. Ana üretim çizelgesinin girdilerini satış siparişleri , tahminler ve stok durumu oluşturur. MPS oluştuktan sonra kapa kapasite planlama ile eldeki kaynakların planlanan üretimleri gerçekleştirmek için yeterliliği incelenir.

Malzeme ihtiyaç Planlaması (MRP)
Ana üretim çizelgesinde yer alan ürünleri zamanında ve istenen miktarda üretebilmek için gerekli girdileri ne zaman ve ne miktarda almamız veya üretmemiz gerektiğini saptar. MRP nin girdileri ana üretim çizelgesi , stok durumu , ürün ağacı ve açık siparişlerdir. (planlı girişler, planlı çıkışlar,açık satın alma siparişleri,varsa satış siparişleri) . Mrp nin sonucunda sistem öneri satın alma siparişleri ve üretim emirleri oluşturur.
Mrp her malzemeye olan ihtiyacı (bağımlı ihtiyaç) üretim sırasında onu kullanan malzemeye olan ihtiyaca göre saptar. Çıktı ürüne olan ihtiyaç MPS de yar alır. Ürün ağacı bilgileri kullanılarak üretime giren malzemeler ve gerekli miktarları ve bunların temin süreleri saptanır . Mrp eldeki stok miktarını ve açık siparişleri dikkate alarak net ihtiyacı saptar. Lot size yöntemleri ile öneri satın alma veya üretim emirleri oluşturur.

Kaba kapasite planlama(Rough Cut Capacity Check-RCC)
Mps in kapasitenin yeterliliği konusunda gerçekçi olması gerekir. Rcc mps’in önemli kapasitelerinin yeterliliklerinin kontrolünde kullanılan kaba bir araçtır. Bu değerlendirmenin temelinde kapasite gereksinim matrisi yatar. Bu matriste yer alan parametreler kontrolü gerekli kritik kapasiteler (genellikle darboğaz kapasiteler) ve mps itemlardır. Tüm mamullerin üretilebilmesi için planlı kapasite gereksinimi mevcut kapasite ile karşılaştırılır. Kapasitenin yetersiz olduğu durumlarda siparişler öne yada arkaya kaydırılır yada ek kapasite yaratılır. Rcc de tüm makineleri teker teker kontrol etmeğe gerek yoktur sadece doluluk oranı yüksek makineler/insanlar böyle bir kontrole tabi tutulur.

Kapasite ihtiyaç planlama(CRP)
Mrp sonucu oluşan üretim emirlerini uyguladığımızda var olan kapasitenin aşılıp aşılmayacağını kontrol etmemize yarar. CRP nin girdileri mrp sonucu oluşan üretim emirleri ve rota bilgisidir. Crp içinde emirleri öne çekme veya öteleme gibi kapasite kısıtlarını ortadan kaldırmaya yönelik analizler gerçekleştirilebilir.
CRP mrp‘ nin ürettiği iş emirlerine bakıp bu iş emirlerini iş istasyonlarına dağıtır. CRP planlanan iş yükü için gereken insan gücü ve makine çalışma saatini eldeki kapasite ile karşılaştıran bir kapasite yük grafiği oluşturur. CRP sadece planın sonuçlarını ortaya koyar öncelikleri değiştirmez.