Destek / Logo Ürünleri / ERP Ürünleri / Logo Tiger 3 Enterprise Destek
Planlanan Kaynak Kullanımı Girişi

Planlanan Kaynak Kullanımı Girişi
LOGO TIGER ENTERPRISE planlama modülünde;
Üretim emrine ait operasyonlarda kullanılması planlanan kaynaklara ait bilgiler üzerindeki değişiklikler ya da yeni girişler her üretim/iş emri için sağ fare tuşu menüsündeki Planlanan Kaynak Kullanımı Girişi seçeneği ile kaydedilir.
Planlanan kaynak kullanım penceresinden,
• Hesaplama Türü (miktara göre / süreye göre)
• Başlangıç Tarihi
• Başlangıç Zamanı
• Bitiş Tarihi
• Bitiş Zamanı
• Operasyon Süresi
• Miktar
• Sabit Hazırlık Süresi
• İşlem Partisi
• İşlem Süresi
• Taşıma Partisi
• Taşıma Süresi
• Planlanan Miktar
biLgileri kaydedilir.