Destek / Logo Ürünleri / ERP Ürünleri / Logo Tiger 3 Enterprise Destek
Üretim Sistemleri
Üretim Sistemleri
Üretim yapan firmalar çizelgeleme şekli açısından üçe ayrılırlar :

- Stoka üretim yapan firmalar : Müşteri siparişleri mallar raftan alınarak karşılanır. Bu durumda talep tahmine dayalıdır. Üretim talep kesin olarak bilinmeden başlar.

- Sipariş üzerine üretim yapan firmalar
: Her müşteriye farklı özellikler içeren ürünler üretildiği için üretim planlama işlevleri daha karmaşık ve zordur. Ana üretim çizelgesi var olan siparişlere dayandırılır. Gerçekleşen ve planlananı karşılaştırmak müşteri sorularını yanıtlayabilmek için üretim durumu her an takip edilmelidir.

- Sipariş üzerine montaj yapan firmalar
: Yukarıdaki iki sistemin karışımı olan bir yapıdır. Az sayıda sabit alt montaj birden çok üründe kullanılabilir. Bu durumda ana üretim çizelgesi bu alt montajlar için oluşturulur. Son montaj sipariş üzerine yapılır.

Logo Tiger Enterprise ileri düzey üretim modülü içerisinde her üç yönteme göre üretimin gerçeklenmesi ile ilgili işlemler yapılabilmektedir. firmaya özgü özel üretim prosesleri Logo Object ve Logo Object Disegner uyarlama araçları kullanılarak oluşturulabilmekte ve yazılım geliştirme yapılabilmektedir. Uyarlama ile aynı zamanda üretim otomasyonundan veri toplamak damümkündür.