Destek / Logo Ürünleri / İK Ürünleri / Logo Bordro Plus Destek
Ay içerisinde işten çıkan personele
Puantaj kartı üret işlemi filtrelerinden İşten Çıkış Tarihi filtresi kullanılmalıdır.
Bu filtreye verilecek olan başlangıç ve bitiş tarihine göre, o tarihlerde işten çıkan personelin tümü için puantaj kartı üretilecektir.
Örneğin Aralık ayında 10 tane personelin farklı tarihlerde işten çıkış işlemi yapıldığı düşünüldüğünde, yapılacak işlem :
İşten çıkış tarihi filtresine : 01.12.2010 - 31.12.2010 tarihlerini vermektir.
Bu durumda işten çıkan 10 personel için puantaj kartları hesaplanır.