Destek / Logo Ürünleri / İK Ürünleri / Logo Bordro Plus Destek
Birden fazla firmanın puantaj kartı üretme işlemi aynı anda başlatmak için
Puantaj kartı üretilecek tüm firmalar için puantaj öndeğer kodları aynı olan tanımlamalar yapılmalıdır.
Örneğin 1 ve 2 numaralı firmalar için hazırlanacak puantaj öndeğerlerinin her ikisi için de 01 verilmiş olması gerekir.
Puantaj kartı üretilecek için açık olan dönem tarihleri aynı olmalıdır. Örneğin her ikisi için de Aralık ayı puantajı hesaplatmak için dönem tarihleri aynı olmalıdır. 01.12.2010 Puantaj kartı üret işleminde öncelikle 'Kurum kodu' seçeneği ile puantaj kartı üretilecek kurumlardan biri seçilmelidir. Ardından puantaj öndeğer seçeneğinde tanımlanmış olan kurumun puantaj öndeğeri seçilmelidir.
Yukarıdaki işlem adımlarından sonra puantaj kartı üret işlemi ana penceresinde, 'Kurum Kodu' bölümüne geçilip boş olan seçenek seçilmelidir.
Puantaj kartı üret filtrelerinden; puantaj kartı üretilecek firmalar 'Kurum' filtresinden seçilmelidir.