Destek / Logo Ürünleri / İK Ürünleri / Logo Bordro Plus Destek
Borç Geri Ödeme Planı Nasıl Uygulanır?
Logo İnsan Kaynakları yazılımında;
Taksitli Borç Kayıtları için Geri Ödeme Planlama (Taksit Bilgisi) Ek özellik I paketi kapsamında, 3.08.02 versiyonundan itibaren Logo İK ürünlerinde : taksitli borç kayıtlarının, geri ödeme tutarlarının listelenebilmesi ve geri ödeme yapılmamış aylara ait satırların kullanıcıtarafından değiştirilebilmesi sağlandı.

Borç & Avans Yönetimi / Kayıtlar / Borç Talepleri – Borç Kayıtları / Sağ klik seçeneklerine “Taksit Bilgisi”formu eklendi. İlgili seçeneğin aktif olarak kullanabilmesi için ilgili borç isleminin “Taksitli Borç” tipinde birborç için kaydedilmiş olması gerekir.
* Dokümanda Go Bordro, Tiger2 Bordro ve İk kısaca Logo İk ürünleri olarak ifade edilmektedir.
İlgili borcun “Taksit Bilgisi” formunda kaydın içerisindeki toplam borç tutarı ve taksit sayısına göre ödeme planı listelenir.
“Taksit Bilgisi” formunda “Geri Odeme” yapılmamış satırlara ait tutarlarda değişiklikler yapılabilir. Bututarlarda yapılan değişikliklere göre formda sağ klik seçeneklerinde şu secenekler listelenir :
Farkı İlk Takside Ekle
Farkı Eşit Dağıt
Farkı Son Takside Ekle
Fark İcin Yeni Taksit Ekle
Farkı İlk Takside Ekle :

Yukarıdaki gibi bir örnekte 2. taksit tutarı 1000 TL yerine 500 TL olarak değistiriliyor. 2. takside ait 500 TL’likeksik ödeme tutarı için, “Farkı İlk Takside Ekle” fonksiyonuna seçildiğinde 3. Taksit tutarı 1000 yerine 1500olacaktır.

Farkı Eşit Dağıt
Örnek1’e göre 2. taksit tutarı 1000 TL yerine 500 TL olarak değiştiriliyor. 2. takside ait 500 TL’lik eksik ödeme tutarı için, “Farkı Eşit Dağıt” fonksiyonuna seçildiğinde, 500TL’lik ödeme kalan taksit sayısı olan 3’e(3.,4. ve 5. taksit) eşit olarak dağıtılır.
Farkı Son Takside Ekle
Örnek1’e göre 2. taksit tutarı 1000 TL yerine 500 TL olarak değiştiriliyor. 2. takside ait 500 TL’lik eksik ödeme tutarı için, “Farkı Son Takside Ekle” fonksiyonuna seçildiğinde, 500TL’lik eksik ödeme 5. taksit tutarına eklenir.

Fark İçin Yeni Taksit Ekle
Örnek1’e göre 2. taksit tutarı 1000 TL yerine 500 TL olarak değiştiriliyor. 2. takside ait 500 TL’lik eksik ödeme tutarı için, “Fark İçin Yeni Taksit Ekle” fonksiyonuna seçildiğinde, 500TL’lik eksik ödeme 6. taksit olarak yeni bir satır eklenir.

Yukarıda eksik ödeme için verilen örnekler fazla ödeme için de aynı mantıkta geçerlidir.