Destek / Logo Ürünleri / İK Ürünleri / Logo Bordro Plus Destek
İk ve Logo Bordro Plus, ürününde Puantaj Kartlarına Çalışılan Gün, Hafta Tatili, Resmi Tatil gibi gün bilgileri otomatik olarak nasıl aktarılır
23 Kasım 2010 tarihinde yüklenen 4.04.00 sürümleri ile beraber, İk ve Logo Bordro Plus, ürünlerinde 'Puantaj Kartlarına Çalışılan Gün, Hafta Tatili ve Resmi Tatil gibi günlerin otomatik olarak' yansıması sağlanmıştır. Sürüm tarihinde LEM hizmetine sahip kullanıcılarımız bu özellikten faydalanabilirler.
Günlerin Otomatik olarak yansıması için yapılması gereken işlem adımları şunlardır:
1. İk ürünü kullanan müşterilerimizin bu özellikten faydalanabilmeleri için 'Zaman Planlama' modülünün de ürün içerisinde bulunması gerekmektedir. Logo Bordro Plus, kullanan müşterilerimizin ürün standardında 'İzin Planlama' modülü olduğu için özellikten yararlanabilirler.

2.Öncelikle Zaman Planlama ya da İzin Planlama modülü/Tanımlar/Çalışma Takviminde ilgili ayın günlerindeki 'Resmi Tatil ' ve 'Hafta Tatili' günleri belirlenmelidir.

3. Bordro hesaplamalarında kullanılan ilgili 'Çalışma Parametreleri'nin tümünde; parametrenin 'Takvim günü tipi' seçeneği ile iş günü, hafta tatili ya da resmi tatil durumu seçilmelidir.

4. Mesailer tabında bulunan çalışma parametrelerinde Takvim Günü Tipi seçenekleri tanımlanmışsa puantaj kartı dönemi içersinde işe başlayan ya da işten ayrılan siciller için hesaplanan çalışma günü, hafta sonu tatili ve resmi tatil bilgileri puantajda ilgili çalışma parametresi satırlarını doldurur.

5. Puantaj kartında geçerli çalışma parametrelerinde birden fazla çalışma parametresinde iş günü, hafta tatili ya da resmi tatil seçimi yapılmışsa, parametre numarası en küçük olan çalışma parametresine ait satır (min(LH_00X_PAYELEM.NR)) güncellenir.

6. Puantaj kartlarına aşağıdaki durumlarda günler otomatik olarak yansımaz:
Eğer, puantaj kartında güncellenmesi gereken çalışma parametresine ait gün değeri bulunuyorsa hesaplama ve üzerinde güncelleme yapılmaz. (Günler elle yazıldıysa, excel ya da PDKS'den aktarıldıysa)

Eğer puantaj öndeğeri kullanılarak işlem yapılıyorsa ve puantaj öndeğerinde ilgili çalışma parametresi (leri) ne ait formül girişi varsa puantaj ön değerindeki formül kullanılır, yeni düzenleme ve hesaplama kullanılmaz.