Destek / Logo Ürünleri / İK Ürünleri / Logo Bordro Plus Destek
Logo GO PLUS Muhasebe Programı ile Bordro Programının Entegrasyonu

LOGO GO PLUS,LOGO TIGER PLUS İnsan Kaynakları ürün ailesinden Logo Bordro Plus, ile entegre çalışabilmektedir.
Bağlantıların tamamlanmasından sonra muhasebe bağlantı kodlarında ilgili firmanın  işyerlerine göre, personel işlemlerinde kullanılacak muhasebe hesap kodları belirlenir.
Muhasebeleştirme işlemlerinde personel ödemeleri seçilip, işlem tarihleri verilerek entegrasyonun yapılması sağlanır.
MESAİ KAZANCI
FAZLA MESAİ KAZANCI       
SOSYAL YARDIMLAR (Yemek yardımı, Ulaşım yardımı, Aile yardımı,Çocuk yardımı)
EK ÖDEMELER (İkramiye,Kıdem tazminarı,İhbar tazminatı, Harcırah, Vergi İadesi, Nema Ödemesi)
KESİNTİLER (İhbar tazminatı,Masraf,Yasal Kesintiler)
SSK PRİMLERİ (İŞCİ+İŞVEREN)( İş Kazalara Meslek hastalıkları sigortası toplam,Analık sigortası toplam, Hastalık Sigortası toplam, Hastalık sigortası (Çırak) toplam
,Mal./Yaş./Ölüm toplam,SGDP toplam,İşsizlik sigortası toplam)
SSK PRİMLERİ (İŞCİ)(İş Kazalara Meslek hastalıkları,Analık sigortası ,Hastalık Sigortası,Hastalık sigortası (Çırak),Mal./Yaş./Ölüm,SGDP,İşsizlik sigortası)
SSK PRİMLERİ (İŞVEREN)(İş Kazalara Meslek hastalıkları,Analık sigortası,Hastalık Sigortası,Hastalık sigortası (Çırak),Mal./Yaş./Ölüm, SGDP,İşsizlik sigortası)
Toplam SSK Primi (işci+işveren)
Toplam SSK Primi (işci)
Toplam SSK Primi (işveren)
Nakdi Ödemeler Toplamı
Ayni Ödemler Toplamı
Net Ödemeler Toplamı
İstihkaklar Toplamı
Toplam Mesai Kazançları
Toplam Ek Mesai Kazançları
Toplam Sosyal Yardımlar
Toplam Ek ödemler
Toplam Kesintiler(işci+işveren)  
Yasal Kesintiler Toplamı
İşci Kesintileri Toplamı
İşveren Kesintileri Toplamı
Borç Kesintileri Toplamı
Önceki Dönem Ters Bakiyeler
Toplam Oluşan Ters Bakiye
Toplam oluşan Yuvarlama farkları
Toplam Aktarılan Yuvarlama Farkı
Özel Gider İndirimi
Toplam Gelir Vergisi
Toplam SSDF kesintisi
Toplam Damga vergisi gibi bilgiler Logo muhasebe programı na entegre edilir.