Destek / Logo Ürünleri / İK Ürünleri / Logo Bordro Plus Destek
SSK günü 0 (sıfır) olan puantajlarda hesaplatılan ek ödeme ve sosyal yardımların ilgili ayda SGK Primi kesilmemes, takip eden iki aya SGK devrinin yapılması için
4.04.00 sürümü ile Ayalar/Parametreler/Bordro parametreleri/Diğer Parametreler bölümüne 'SSK gün sayısı 0 iken ek kazançar ssk matrahına : Eklenecek/Eklenmeyecek' parametresi eklenmiştir.
Bu parametrenin 'Eklenmeyecek' seçilmesi durumunda, ayın tamamında ücretsiz izinli olan personele verilen SGK primine dahil ek ödeme ve sosyal yardımlardan ilgili ayda SGK Kesilmemesi, devam eden iki ay puantaj hesaplarında dikkate alınması sağlanabilir.