Destek / Logo Ürünleri / Kobi Ürünleri / Logo GO 3 Destek
Logo Ticari Sistem İşletmeni j-Guar Bağlantı Ayarları

Logo Ticari Sistem İşletmeni j-Guar Bağlantı Ayarları

Log Go Plus, Logo Tiger Plus, Logo Go 3, Logo Tiger 3 ürün grubunda yer alan J-Guar Bağlantı Ayarları

Kullandığınız Windows Ticari Sistem ürünü ile J-Guar IK modülleri arasında bağlantı kurmak için kullanılan penceredir. Tüm alanlar doldurulduğunda iki ürün arasında entegrasyon sağlanır; J-Guar tarafında kayıtlı personel ödemeleri ticari Windows Ticari Sistem tarafında muhasebeleştirilir. Muhasebeleştirme işleminde geçerli olacak muhasebe bağlantı kodları, Muhasebe modülü Muhasebeleştirme İşlemleri altında yer alan Muhasebeleştirme Bağlantı Kodları penceresindeki Personel Muhasebe Kodları seçeneği ile tanımlanır.

IK Entegrasyonunun J-Guar üzerinden yapılabilmesi için iki önemli koşul bulunmaktadır:
1) J-Guar Bağlantı Ayarları penceresindeki tüm alanların doldurulması zorunludur. Aksi halde Windows ürünleri arasında varolan IK entegrasyonu devam eder.

2) J-Guar ürünündeki ve kullanılan Windows ticari sistem ürünündeki İşyeri ve Bölüm isimleri aynı olmalıdır. Aksi halde bağlantı yapılamaz.

Ticari Sistem ile J-Guar IK arasında bağlantı kurmak için doldurulması zorunlu alanlar şunlardır:
Sunucu Adresi: J-Guar ürününe bağlanırken kullanılan sunucu adresidir.
Kullanıcı Adı: J-Guar ürününe bağlanırken kullanılan kullanıcı adıdır.
Şifre: J-Guar ürününe bağlanırken kullanılan şifredir.
Kurum No / Dönem No: J-Guar kurum ve dönem numarası bilgisidir.
IK Kurum Kodu: J-Guar programında, Sicil kartlarında yer alan Kurum Kodu bilgisidir.