Destek / Logo Ürünleri / Kobi Ürünleri / Logo GO 3 Destek
Senetlerin Yazdırılması

Senetlerin Yazdırılması

Senetlerin yazdırılması için Çek/Senet listesinde "Yaz" seçeneği kullanılır. Senet bilgileri tanımlı form üzerine yazdırılır. Senet form tanımı Araçlar menüsündeki Form Tanımlayıcı seçeneği ile kaydedilir. Form tanımını Yazım sırasında yapmak mümkündür. Bunun için "Yaz" penceresinden tanımlı formlar listesinde yeni seçeneği kullanılır.