Destek / Logo Ürünleri / e-Devlet Ürünleri / e-Fatura Destek
efatura olarak İade Faturası Düzenlenmesi

e-fatura olarak İade Faturası Düzenlenmesi

Logodan efatura nasıl gönderilir alınır dediğimizde öncelikle iade faturasının nasıl düzenlenmesi gerektiği konusunda bilgi vermemiz gerekir.

“IADE” tipi fatura Ticari Senaryo ’nun geçerli olduğu durumlarda alıcı tarafından kesilebilir.

Faturanın alıcı veya satıcı tarafından yasal defterlere kaydedilmesinden sonra ortaya çıkan nedenlerden dolayı malın tümünün ya da belirli kalemlerinin iade edilmesi halinde alıcı, malın iade nedenlerini de yazdığı “IADE” uygulama yanıtını iade faturası ile birlikte düzenleyerek satıcıya gönderir.

Satıcı iade faturası ile birlikte uygulama yanıtını da yasal saklama müddetince muhafaza eder.

İade faturası “UBL-TR Fatura” formatındaki fatura tipi (invoice type) alanından iade faturası seçeneği kullanılarak düzenlenir. İade edilen mala ait satış faturasının tarihi, numarası, evrensel tekil tanımlama numarası ve iade nedeni iade faturasının genel açıklamalar bölümüne yazılır.