Destek / Logo Ürünleri / e-Devlet Ürünleri / e-Fatura Destek
Logo Connect Devir İşlemleri

Logo Connect Devir İşlemleri

Dönem Devri

Ticari Ürün tarafında firma mali dönem bağımlı çalışma şeklinde çalışan kullanıcılar öncelikle Ticari Ürün dizini altındaki Devir.exe'yi çalıştırarak yeni mali dönem geçişlerini sağlamalıdır.
Ticari sistemde yeni eklenen döneme karşılık Logo Connect'te Çalışma Alanında devir işlemi gerçekleştirilmelidir.


Devir işlemi, mali dönem bağımlı çalışan ticari sistemlerde geçerlidir. Mali dönem bağımsız çalışma şeklinde ticari sistemde tek dönem Logo Connect'te tek çalışma alanı tanımlı olduğu için devir yapılmasına gerek yoktur.


Connect Çalışma Alanı Devri 

Logo Connect Sistem İşletiminde (LogoConnectSYS), Çalışma Alanları bölümünden mevcut Çalışma Alanı seçilerek F9 menüsündeki "Devir" seçeneği kullanılarak yeni bir Çalışma Alanı yaratılır.

Logo Connect devri nasıl yapılır

Çalışma Alanı: Yeni oluşturulacak olan Çalışma Alanı adının girildiği alandır.

Firma-Dönem:

Aynı firma üzerinde farklı döneme devir yapmak için; aynı numaralı firma ve yeni dönem seçilir.

Farklı firmaya devir yapmak için yeni numaralı firma ve dönem seçilir.

İşyeri: İşyeri bazında etiket kullanılıyorsa seçilen firma altındaki işyeri seçilir.

Seçilen Firma Öndeğer Olarak Atansın: Parametrenin işaretlenmesi durumunda yeni oluşturulacak olan Çalışma Alanı öndeğer çalışma alanı olarak atanır. Logo Connect açıldığında ilk olarak bu Çalışma Alanı seçilmiş olarak gelir. 

Dikkat : Logo connect devir işlemi Logo connect uygulamasının içinde B2B, Banka entegrasyonu ve benzeri uygulamalar ile kuralları barındırması, dönem bağımlı ve dönem bağımsız erp firmaları ile olan bağlantısı, teknik kontrollerin logo sistem uzmanları tarafından sürecin yönetilmesini gerektirebilir.
Gerekli görülmesi durumunda test platformu hazırlanır süreçler test edildikten sonra güncel veritabanı üzerinde connect devri yapılır.