Duyurular
e-Defter Dosyalarının Oluşturulması ve Berat Dosyalarının e-Defter Uygulamasına Yüklenmesi

e-Defter Dosyalarının Oluşturulması ve Berat Dosyalarının
e-Defter Uygulamasına Yüklenmesine Dair Değişiklik

e-defter, e-fatura, e-arşiv fatura, e-smm, e-irsaliye, e-müstahsil makbuzuna geçme zorunluluğu olanlar kimlerdir

19/10/2019 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 3) İle yapılan düzenleme de;
e-Defter dosyalarının oluşturulması ve berat dosyalarının e-defter uygulamasına yüklenmesi tarihleri değişmiştir.
Yüklemeler için iki seçenek önerilmiştir.
Mükellefler aşağıda belirtilen tablodaki tarihlere göre birini tercih ederek işlemlerini gerçekleştirebiceklerdir.

Dönem Aylık Yükleme Tercihinde Bulunulması Halinde Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunulması Halinde

OCAK

Nisan ayı sonu

Ocak
Şubat
Mart

Mayıs ayı sonu

ŞUBAT

Mayıs ayı sonu

MART

Haziran ayı sonu

NİSAN

Temmuz ayı sonu

Nisan
Mayıs
Haziran

Ağustos ayı sonu

MAYIS

Ağustos ayı sonu

HAZİRAN

Eylül ayı sonu

TEMMUZ

Ekim ayı sonu

Temmuz 
Ağustos
Eylül

Kasım ayı sonu

AĞUSTOS

Kasım ayı sonu

EYLÜL

Aralık ayı sonu

EKİM

Ocak ayı sonu

Ekim
Kasım
Aralık

Gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar

KASIM

Şubat ayı sonu

ARALIK

Gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar