Duyurular
e-İmza/Mali Mühür Süreleri Hakkında Duyuru

e-İMZA/MALİ MÜHÜR SÜRELERİ HAKKINDA DUYURU

2013 yılında Kamu Sertifikasyon Merkezinden temin etmiş olduğunuz e-imza/mali mührünüzün üzerinde yazan kullanım süresine dikkat ediniz. Bu konuda mağduriyet yaşamamanız adına e-imza/mali mührünüzü yenilemenizi öneririz. Yeni e-imza/mali mühür temini için başvuru işlemlerinizi Kamu Sertifikasyon Merkezinin internet sitesi üzerinden yapabilirsiniz.

Mali mührünüzün süresinde yenilenememesi durumunda vergisel ödevlerini zamanında yerine getiremeyecek mükelleflerin Başkanlığımıza durumunu izah eden bir dilekçe ekinde aşağıdaki belgelerin birer örneği ile Yeni Ziraat Mahallesi Etlik Cad. No:16 Dışkapı/ANKARA adresine başvurmaları gerekmektedir.

- Yeni mali mühür için Kamu SM’ye yapılan başvuruya ilişkin form,
- Mali mühür bedelinin ödendiğini gösterir dekont,
- Mali mührün tarafınıza teslim edildiği tarihi gösterir belge,

Yeni alınan mali mühür cihazı arızalıysa Kamu SM den arıza kayıt belgesi alınıp durumunuzu anlatan bir dilekçe ile birlikte Başkanlığımıza başvuruda bulunulması gerekmektedir.

NOT: Teknik olarak e-defter beratları yasal süre aşıldıktan sonra da Gelir İdaresi Başkanlığı e-defter uygulamasına gönderimi yapılabilmektedir.