Duyurular
Logo Yıl Sonu Devir işlemleri

Logo Yıl Sonu Devir işlemleri

Bu doküman; LOGO YAZILIM A.Ş.’ nin START, GO 3, TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE ürünleri için Mali Dönem Sonunda Dönem ve Firma Devri Öncesi Bilmeniz, Kontrol Etmeniz ve Yapmanız Gereken İşlemler hakkında genel bilgi vermeyi amaçlar.

Önemli:
Geliştirmesi ve Sıfır satışı durdurulan ürünler ilgili son versiyonlarında,
Güncel Ürünler ise güncel versiyonlarında Devir işlemleri yapılacaktır.

Güncel Ürünler

Start 3

GO 3

TIGER 3

TIGER ENTERPRISE 3

TIGER WINGS TIGER WINGS ENTERPRISE

Devir  Versiyonu

2.61.xx.xx

START 3, GO 3, TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE ürünlerinde database büyüklüğü, kullanıcı sayısı, işletim sistemi gibi kriterlere bakılarak SQL Server sürümlerinde devir işlemi yapılacaktır.
Çok kullanıcılı sistemlerde (Windows 2008/2012)Server ve Terminallerde ,
Tek kullanıcı Kişisel Bilgisayarlarda kullanılan İşletim Sistemlerinde gerekli Microsoft Service Pack ve Hotfix ‘lerden oluşan güncellemelerin yüklenmiş olması gerekmektedir.

Bu nedenle Sistem ihtiyaçları konusunda önceden bilgi alınız.

Bu dokümanda parantez () içinde yazılan açıklamalar, belirtilen özelliklerin hangi ürünlerde yer alındığını gösterir.

Devir öncesi LEM (Logo Enterprise Membership) Sözleşmesi biten kullanıcılarımızın LEM Sözleşmelerini yenilemeleri gerekmektedir.
e-defter mükellefleri 2020 yılı için hesap planı, masraf merkezi vb. kullanımlarında yapmayı planladıkları değişiklikler öncesinde tarafımızdan danışmanlık hizmeti almalarını öneririz.
 
Eski ürünlere sahip kullanıcılarımızın ise bu özelliklerden yararlanabilmeleri için yeni ürünlere geçmeleri gerekmektedir.

LEM, geçerlilik tarihi boyunca, START 3 , GO 3, TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE kullanıcılarına güncel yasal mevzuata tam uyum sağlamayı, yeni geliştirilen tüm standart özelliklerden ve hata giderici (bugfix)  sürümler yararlanmayı garanti altına alan bir üyelik sistemidir.


Geçerli LEM ’i bulunmayan veya daha eski ürünleri kullanan kullanıcılarımızın Devir sırasında ve sonrasında karşılaşabilecekleri/yaşayabilecekleri sorunların giderilmesini
E-Kent garanti etmez.  Ayrıca geçerli LEM ’i bulunmayan veya daha eski ürünleri kullanan kullanıcılarımızın Devir sırasında ve/veya sonrasında yaşayabilecekleri sorunların ve/veya hataların giderilmesi için yapılacak işlemler ayrıca ücretlendirilir.

Genel:

 • Yerinde veya Serviste yapılacak tüm devir işlemleri öncesinde mutlaka gerekli raporlarınızı ve yedeklerinizi alınız.
 • Yerel Para Birimi Bakiyesi ve Raporlama Dövizi Bakiyesi uyumsuz olmamalıdır.

Stok:

 • Sadece Miktar Devri yapılacak ise; Ambar bazında mali yılsonu itibari ile stok sayımı yapılmış gibi maliyet hesaplanmadan malzeme miktarları ana birim üzerinden devredilecektir. Geçmiş dönem sonunda, negatife düşen stoklara ait miktarlar da malzeme devir fişinde negatif olarak devredilecektir.
 • Maliyet Hesaplanarak devir yapılacak ise; Malzeme devri firmanın kullandığı maliyet sistemine göre envanter miktarları ambar maliyet grupları bazında yapılır. Stok seviyesi dönem sonunda pozitif olsa bile ara tarihlerde negatiflik olması durumunda, maliyet hesaplanmayacağı için negatif miktarlar devredilmez. Devir işlemine başlamadan önce; bir önceki mali yılda Maliyetlendirme işlemlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir.
 • ÖTV ‘li malzemeler için malzeme devir işlemi sonucu oluşan devir fişinde; malzeme maliyeti ve ÖTV maliyeti ayrı olarak tutulmaktadır. Birim fiyatlar; ÖTV maliyeti hariç olarak hesaplanmaktadır. Açılış fişi satırında ve fiş toplamlarında ÖTV (ek vergi tutarı) ayrıştırılarak da listelenir.
 • Emanet malzemelerin devredilmesi sağlanmıştır. Emanet irsaliyeler ve emanet faturalar ilgili browser filtrelerinden "Emanet devrinden gelen irsaliyeler/faturalar gösterilsin : evet - hayır" parametresine bağlı olarak gösterilir.

Sabit Kıymet (Duran Varlık Yönetimi) :
Sabit kıymet kayıt bilgileri dönemden bağımsız tutulduğundan yeni dönemde aynı bilgilere ulaşılır. Geçmiş dönemdeki kayıt ve amortisman hesaplama bilgileri aynen görülmektedir. Muhasebeleştirilen amortisman kayıtları yeni dönemde muhasebeleşmiş olarak gözükmeye devam edecektir.
Stok Fişleri ve İrsaliyeler:

 • İrsaliye devri yapılmaz. Gerekli görülen Faturalanmamış irsaliyeler faturalandırılmalıdır.
 • Faturalanmamış veya iade edilmemiş konsinye giriş/çıkış fişleri dışında stok fişlerinin devri yapılmaz.

Üretim Yönetimi 
Üretim emirleri dönem bağımsız olduğu için aynen görülecektir.
Talep Yönetimi:
Talep fişlerinde onay bilgisi “Karşılandı” ve “İptal” durumundaki talep fişlerinin devri yapılmaz. Bir kısmı karşılanmış, karşılanıyor durumundaki talep fiş satırlarının karşılanmamış miktarı devredilir.
Satınalma/Satış Siparişleri:

 • Kapandı” ya da “Tamamı Sevkedildi” statüsündeki sipariş fişleri devredilmez.
 • Sipariş fişi içinde sadece sevk edilmemiş olan satırlar devredilir. Sadece bekleyen miktarlar teslim/temin tarihlerinde bir değişiklik olmadan yeni fiş satırlarına aktarılır.
 • Onay Bilgisi “Öneri” konumundaki siparişler teslim tarihleri değişmeden aktarılır.
 • Ön Ödemeli” Sipariş fişlerinin devir işleminden önce tamamının sevkedilmesi ya da “Kapandı” statüsüne getirilmesi gerekmektedir. Yoksa hem sipariş hareketi devredilecek, hem de cari hesap açılış işleminden bakiye olacağından mükerrer devir yapılmış olacaktır.
 • Devredilen sipariş fişleri üretim emirleri ile bağlantılı ise fişe bağlı üretim emirleri bağlantıları aynen taşınmaktadır.
 • Geçmiş dönemde karşı sipariş oluşturulan siparişler arasında izleme yapıldığından, bu tür sipariş fişlerinin yeni döneme devri sonrasında da izleme yapılabilir.
 • Connect B2B kullanıldığı durumlarda bir sonraki yıl karşılanacak siparişlerin Connect tarafında eşleştirilebilmesi için bekleyen siparişlerin yeni döneme aktarılması gerekmektedir.

Fatura:
Proforma faturalarınızdan gerekenleri faturalaştırınız. Ayrıca eski dönemde mevcut olan proforma faturaların yeni döneme aktarılıp aktarılmayacağı parametreye bağlıdır.
Cari:

 • Devir işlemi ödeme/tahsilât üzerinden yapılırsa “Borç Takip” penceresine yansımayan hareketlerin Cari Hesap Açılış Fişlerine yansımayacağı unutulmamalıdır. Bu yüzden boş satırlı ödeme planlarına bağlı işlemler bir sonraki dönemin açılış fişini etkilemeyecektir.
 • Risk Bilgileri: Karşılıksız çek/protestolu senet alanlarında devir parametrelerine göre ya aynen önceki dönem sonundaki bilgiler aynen aktarılacaktır, ya da sıfır değeri alacaktır.

Risk toplamı: Açılış fişleri sonucunda oluşan cari hesap bakiyesi borç ise bu alana (+) olarak, alacak ise (-) olarak aynen yazılacaktır. Aynı şekilde Raporlama dövizine göre risk tutarları getirilecektir.
İrsaliye riski devredilmeyecektir.
Siparişlerin riski yeni döneme aktarılan fiş tutarlarına göre düzenlenecektir.

 • Ödeme/tahsilât üzerinden devir işleminde farklı döviz türlerinden kapama yapılmış ise devirden önce kur farkı hesaplatılması ve bir sonraki döneme bu kur farkı bilgilerinin devredilmesi işlemlerin tutarlılığının sağlanması açısından faydalıdır.
 • Cari hesap “kredi kartı“ işlemleri ile cari hesap kartında oluşan borç bakiyesi, devir işlemi sonucunda bir sonraki mali döneme açılış fişi olarak aktarılır.2.48.00.00 sürümünde Firma kopyalama ile devir yapılırken tahsilatı yapılmamış kredi kartı fişlerinin devredilip devredilmemesi ile ilgili olarak devir filtrelerine 'Tahsil Edilmemiş Kredi Kartı Fişleri Devredilsin - Evet/Hayır' filtre seçeneği eklenmiştir
 • Kredi kartı fişleri ise devir ile aktarılır.
 • Taksit hareketlerinin devredilebilmesi sağlanmıştır. Taksit hareketleri devri sadece ödeme tahsilat üzerinden devir yapıldığında gerçekleşecektir.  

Çek/Senet:
Yeni mali döneme devredilmeyen çek/senetler:
- “Tahsil edildi” durumunda olanlar, “Portföyden iade” edilenler,
- Protestolu senet ve karşılıksız çekler: Devredilmeyecek ise ; “Protestolu senetler” ve “Karşılıksız çekler” statüsünde olanlar,
- Tahsil edilemeyen çekler: Devredilmeyecek ise;
- “Tahsil edilemiyor” statüsünde olanlar,
Vadesi devir parametrelerinde belirlenen gün sayısından önceye rastlayan çek ve senetler,
Ciro edildiği tarihten devir parametrelerinde belirlenen ciro takip süresinden daha fazla süre geçmiş olan “Ciro edildi” statüsündeki çek/senetler devredilmez.

 • Yukarıda sayılan durumların dışındaki tüm çek/senetler devredilir.

Banka:

 • Açılış fişinde sadece CHS, ÇKK ve SKK hesaplarının dönem sonu bakiyeleri yer alır.
 • Bir banka hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilmez. Her hesap detayına ait bakiye ait olduğu hesabın döviz türü ve raporlama dövizi cinsinden belirlenir ve her işyerine ait banka hesap bakiyeleri işyeri numaraları farklı olan ayrı açılış fişleri oluşturularak kaydedilir. Bunun yanısıra banka hesabının hesap detayına göre de ayrı açılış satırları oluşturulur. Bu satırlarda kart döviz türü, döviz tutarı ve bunun yerel para biriminden karşılığı yer alır.
 • Banka kur farkı fişleri devir parametresine bağlı olarak devredilebilir. Devredilen banka kur farkı fişleri kümülatif toplam olarak işyeri kriterine bağlı olarak listelenir. Aktarılan banka kur farkı fişleri M işaretli olarak sistemde yer alır ve banka bakiyesini etkilemez.

Kasa:

 • Bir kasanın toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilmez. Her işlem dövizi cinsinden kasa bakiyesi ve bunların yerel para birimi karşılıkları belirlenir. İşlem dövizi türüne göre parçalanan bakiyeler, işlemlerin kaydedildiği işyeri numaralarına göre de parçalanır. Sonuçta her işyerine ait kasa bakiyeleri işyeri numaraları farklı olan ayrı açılış işlemleri oluşturur. Bunun yanı sıra kasanın işlem dövizi türüne göre de ayrı açılış işlemleri oluşturulur. Bu işlemlerde döviz türü, döviz tutarı ve bunun yerel para biriminden karşılığı yer alır.
 • Kasa kur farkı fişleri devir parametresine bağlı olarak devredilebilir. Devredilen kasa kur farkı fişleri kümülatif toplam olarak işyeri kriterine bağlı olarak listelenir. Aktarılan kasa kur farkı fişleri M işaretli olarak sistemde yer alır ve kasa bakiyesini etkilemez.

Teminat:

 • Yeni döneme devredilmeyen teminatlar: Çözdürüldü statüsündeki teminatlar ile Portföyden iade edilenler. Bu durumların dışında sistemde bulunan teminatlar ve bunlara ait Komisyon Geri Ödemeleri yeni döneme devredilirler.
 • Bir önceki yıla ait teminatlar programda devir seçeneği ile manuel olarak sisteme girilebilir.

Muhasebe:
İşyeri, İşlem dövizi, Masraf merkezi ve Proje kodu bilgilerine göre hesap hareketleri dikkate alınarak, yılsonu bakiyesi devir işlemi ile Açılış fişine getirilir. Yılsonu kapanış işlemlerinin tamamlanmış olması gerekir.
Dış Ticaret Modülü ile ilgili işlemler de devredilmeyecektir. Operasyon fişi ve kredi bilgileri ile hareketler, Banka ve Cari hesap kartları açılışlarına yansıyacaktır.
Teklif Yönetimi bilgileri firma döneminden bağımsız olduğu için yeni dönemde de aynen görülebilecektir.
İş Akışı Modülü içerinde yer alan kartlar sistemde görülebilir. Ancak öneri konumundaki işlemler ve görevler devredilmez.

ÖNEMLİ : Bu doküman bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır. Programın doğru ve/veya yanlış kullanılmasından ve dış etkenlerden kaynaklanabilen data (veri) problemleriniz olduğunu düşünüyorsanız devir işlemi öncesinde, tarafımızdan gerekli analizlerin ve data bakımlarının yapılmasını talep edebilirsiniz.
Yıl Sonu Devri öncesinde yapılacak inceleme sonrasında gerekli ücretlendirme ve fiyat bilgisi Müşteriye iletilecektir.

Devir işlemlerimizin yapılacağı tarih itibariyle;
iş bu form ve yukarıdaki dokümanda belirtilen hususlardaki uyarıları da dikkate alarak, kullanmakta olduğumuz programda Devir (Yılsonu) işlemleri sırasında ve sonrasında E-KENT ‘in yetkili personelinin yaşayabileceği/karşılaşabileceği her türlü teknik sorunu peşinen kabul ediyorum. Bu teknik sorunları çözülmesinde göstereceği gayret ve özen için E-KENT’in personeline güveniyorum.
Devir işlemleri haricinde E-KENT tarafından yapılacak bu işlemlerin bedelinin tarafımıza bilgi verilmeksizin fatura edileceğini biliyorum ve peşinen ödemeyi kabul ve beyan ediyorum.
* Yaşanabilecek yoğunluktan dolayı Yılsonu Devir işlemlerimizin işyerimizde veya E-KENT ’in işyerinde (Serviste) yapılmasına E-KENT’in karar vermesini kabul ediyorum.
* Devir işlemleri haricinde yapılacak işlemler E-Kent’in hizmet çizelgesi üzerinden en fazla 8 saatlik hizmet bedeli ile ücretlendirilir.
Tipografik hatalardan, eksikliklerden ve değişikliklerden E-Kent Kurumsal Yazılım Destek Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz. Bu doküman izinsiz çoğaltılamaz.

Logo Yıl Sonu Devir İşlemleri
Firma Ünvanı
:
Firma Adresi
:
Firma Vergi Dairesi
:
Firma Vergi Numarası
:
Firma Telefonu
:
Firma e-Posta Adresi
:
Firma Devir Sorumlusu
:
Sorumlu Kişinin Telefonu (GSM)
:
Devredilecek Firma Numaraları
:
Devredilecek Connect Firma Numaraları
:
Devir Yapılacak Tarih
:
İstenen Teslimat Tarihi
:
Kullanılan Logo Ürünü
:
Logo Ürün Versiyonu
:
Geçerli LEM Bitiş Tarihi
:
Kullanılan Diğer Logo Ürünleri
:
Diğer Ürünler
:
SQL Server Versiyonu
:
İletmek İstediğiniz Önemli Notlar
:
Geçerli LEM Sözleşmemiz
:
E-KENT ile Yazılım Destek Sözleşmemiz
: