Duyurular
ÖKC Rapor Bildirim Yükümlülüğü Hakkında
ÖKC Rapor Bildirim Yükümlülüğü Hakkında
 
Güncellenen ÖKC tebliğine istinaden 1/10/2018 tarihinden sonra başlayacak ÖKC Rapor Bildirim yükümlülüğü sadece Eski Nesil ÖKC’leri kapsayacaktır.
İstisnai olarak ÖKC TSM merkezi üzerinden bildirimde teknik sorun yaşayan YN ÖKC’ler Özel Entegratör yöntemini tercih edebileceklerdir.
Detaylar aşağıdaki gibidir.
• Tercih Bildirim Ekranının kullanımına, bildirimde bulunacakların kapsamı ile başvuru ve bildirimlere ilişkin uyulacak diğer usul ve esaslara yönelik “Teknik Kılavuz” güncellenmiştir. Söz konusu kılavuza ulaşmak için tıklayınız.
• 1/10/2018 tarihinden sonra başlayacak bildirim yükümlülüğü olan ÖKC tipleri;
1/10/2018 tarihinden itibaren; Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi sistemlerine, sadece ESKİ NESİL ÖKC’lerden bir AYLIK dönem içinde gerçekleştirilen satışlarına ait mali bilgiler (söz konusu bilgi sadece ÖKC’den bir AYLIK dönem içinde gerçekleştirilen satışların toplam tutarı ile hesaplanan KDV toplam tutarı bilgisidir.) bildirilecektir.
 
Yeni Nesil ÖKC’lerden gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin, ilgili ÖKC üreticilerine ait ÖKC TSM Merkezleri aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda bildirilebildiğinden, genel prensip olarak mükelleflerimizce ayrıca başka bir kanaldan bildirim yükümlülüğü bulunmadığından Tercih Bildiriminde de bulunmak zorunda değildirler. Ancak, yeni nesil ÖKC’lere ilişkin mali bilgileri ÖKC TSM Merkezleri üzerinden GİB’e bildirilmesinde işletmeleri açısından teknik ve altyapı sorunları ve ilave maliyet harcaması yapmak durumunda kalacak işletmeler (mükellefler) ÖKC TSM Merkezleri yerine diğer iki yöntemden biri ile (e-Arşiv Özel Entegratörleri veya İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden ) Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmeyi tercih edebilirler. Bu durumda tercih bildirimi ekranı üzerinden, ÖKC TSM Merkezi dışında yer verilen diğer iki yöntemden birini seçerek yöntem tercihinde bulunacaklardır.