Duyurular
Ücretsiz e-İrsaliye Geçişi

Güncel LEM 'i olan, Entegratör olarak eLogo'yu kullanan ve Logo e-Fatura modülü olan kullanıcılar için
e-irsaliye modülü ücretsiz

Logo e-Defter
SEVKİYAT SÜREÇLERİNİZİ DİJİTALLEŞTİRİN, İŞİNİZE HIZ KATIN !


Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 19.10.2019 tarihli 509 Sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen kapsamda e-İrsaliye uygulamasına dahil olan kullanıcılar

e-İrsaliye

EPDK Lisanslı Şirketler (bayiler dahil) - ÖTV I 01.07.2020 Zorunlu
Motorlu Taşıtlar imal, ithal, bayiler) - ÖTV III 01.07.2020 Zorunlu
Maden İşletme ruhsat sahipleri ve kişilerle yaptığı sözleşme ile maden üretenler 01.07.2020 Zorunlu
Şeker İmalatçıları 01.07.2020 Zorunlu
Demir Çelik Üreticileri / GTİP72 / GTİP73 01.07.2020 Zorunlu
Gübre Takip Sistemine Kayıtlı Kullanıcılar 01.07.2020 Zorunlu
2018 ve müteakip yıllarda brüt satış hasılatı 25 Milyon TL ve üzeri olan e-fatura mükellefleri 01.07.2020 Zorunlu
Komisyoncu veya Tüccar olarak Sebze -Meyva Ticareti yapanlar 01.01.2020 Zorunlu
GİB'in belirleyeceği Özel Gruplar bilinmiyor Özel grup
Özel Uygulama : e-İrsaliye uygulamasından yararlanan mükellefler, e-irsaliye uygulamasına kayıtlı olmayanlara da sevk irsaliyesini, e-irsaliye olarak düzenleyecek olup, alıcılarının talebine göre elektronik veya kağıt ortamda teslim edebileceklerdir.