İnsan Kaynakları

E-Kent, verilen hizmetin kalitesi ve sürekliliği için en önemli unsurun insan kaynakları olduğunun bilincindedir. Bu nedenle nitelikli insan gücünü bünyesinde barındırmayı, sahip olduğu iş gücünü en alttan en üste kadar en iyi şekilde değerlendirmeyi ve bunun karşılığında da çalışanını maddi ve manevi olarak tatmin etmeyi ilke edinmiştir.